اطلاعیه های آموزش

اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

به اطلاع آن دسته از داوطلبین محترمی که در آزمون سراسری سال 1396 مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی شرکت نموده و یا شرکت ننموده اند می رساند:

موسسه آموزش عالی طلوع مهر در مقاطع یاد شده و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون دانشجو می پذیرد:

ادامه مطلب: اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی