❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

حقوق خصوصی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 673 شورای سرپرستان مورخ 1386/12/11 به تصویب رسید.

 

 pdfدریافت فایل کامل PDF

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی