❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (گرایش رفتار سازمانی) برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی مصوبه جلسه 344 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی و بازنگری شده مورخ 1376/4/22 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی برنامه ریزی آموزشی می باشد:

 

 pdfدانلود فایل PDF

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

لیست دروس رشته مدیریت دولتی(رفتار سازمانی) مقطع کارشناسی ارشد

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

pdfدانلود فایل PDF

 

 

ادامه مطلب: لیست دروس رشته مدیریت دولتی(رفتار سازمانی) مقطع کارشناسی ارشد