❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد

جدول زیر لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد را نشان می دهد:

pdfدریافت فایل کامل PDF

ادامه مطلب: لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مقطع کارشناسی ارشد