مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت جهانگردی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت جهانگردی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

1- تعریف و هدف:
دوره کارشناسی مدیریت جهانگردی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و نظر به تأکید صریح قرآن کریم و شارع دین اسلام بر ضرورت امر جهانگردی و نقش آن در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادی کشور و همچنین لزوم تربیت متخصصان کار آمد در جهت ارتقاء کیفی سطح ارائه خدمات دست اندرکاران این صنعت رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری تأسیس گردید.


 
2-طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 2 سال است و تمامی درسهای آن در مدت 4 نیمسال ارائه و برگزار می شود . طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درسها تأکید ویژه ای شده است.
 
3-تعداد واحد های درسی:
تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی:
1- دروس عمومی           10 واحد
2- دروس پایه              20 واحد
3- دروس اصلی              9 واحد
4- دروس تخصصی         22 واحد
5- دروس اختیاری            7 واحد
جمع:                       68 واحد

 

4- نقش و کارآیی های فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان رشته مذکور قادر خواهند بود در کلیه زمینه های تخصصی صنعت جهانگردی و هتلداری مانند آژانس های مسافرتی ، شرکتهای حمل و نقل هوایی ، واحد های پذیرایی و اقامتی ، مؤسسات ملی و جهانی جهانگردی و سایر مشاغل مرتبط با این قبیل امور فعالیت نمایند. فارغ التحصلان رشته مذکور قادر خواهند بود د کلیه زمینه های تخصصی صنعت گردشگری مانند: آژانس های مسافرتی، شرکت های حمل و نقل هوائی، واحد های پذیرایی و اقامتی، موسسات ملی و جهانی گردشگری و سایر مشاغل مرتبط، فعالیت نمایند.

 

pdf

دریافت فایل کامل PDF