معرفی رشته مدیریت جهانگردی

maharatدوره های کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی 2 سال خواهد بود. نظام آموزشی این دوره واحدی است و کلیه دروس نظری و عملی آن در 4 سال نیمسال تحصیلی ارائه می شود. مدت هر نیمسال تحصیلی ۱۷ هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحد نظری یک ساعت در هفته و برای دروس عملی حداقل ۲ ساعت تعیین می گردد.

 

با عنایت به قانون توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و نظر به اهمیت ویژه صنعت گردشگری در کسب درآمدهای غیرنفتی و ارتقاء سطح تفاهم بین ملتها و تحکیم مبانی وحدت ملی در کشور و ارائه شناختی اصولی از جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن به جهانیان و نقش اساسی و مهم آموزش در تحقق این اهداف و همچنین در راستای اجرای مصوبه سیصدمین جلسه شورای عالی انقلاب و ارشاد اسلامی طرح مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته ی مدیریت جهانگردی تهیه و تدوین گردید.

نظر به تاکید صریح قران کریم و شارع دین اسلام بر ضرورت امر جهانگردی و نقش آن در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادی کشور و همچنین لزوم تربیت متخصصان کارآمد در جهت ارتقاء کیفی سطح ارائه خدمات دست اندرکاران این صنعت، رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری تاسیس گردیدند.

آینده شغلی:

فارغ التحصلان رشته مذکور قادر خواهند بود د کلیه زمینه های تخصصی صنعت گردشگری مانند: آژانس های مسافرتی، شرکت های حمل و نقل هوائی، واحد های پذیرایی و اقامتی، موسسات ملی و جهانی گردشگری و سایر مشاغل مرتبط، فعالیت نمایند.