حقوق قضایی - علوم ثبتی

معرفی رشته حقوق قضایی - علوم ثبتی

hoghooghتعریف و هدف:
دوره کارشناسی ناپیوسته حقوق قضایی با گرایش علوم ثبتی ، دوره ای است که هدف از ایجاد آن تربیت کاردان مجرب برای نیازهای حقوقی ، ثبتی کشور می باشد و به این ترتیب با توجه به برنامه ریزیهای خاص در این زمینه بسیاری از کمبودها ر این سطح بر طرف خواهد شد.

ادامه مطلب: معرفی رشته حقوق قضایی - علوم ثبتی

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی - علوم ثبتی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته رشته حقوق قضایی - علوم ثبتی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1383/7/1 که در ادامه جلسه 417 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

 

 

 

 

 

pdf

دریافت فایل کامل PDF