انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

انجمن علمی دانشجویی چیست؟
انجمن‌هاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاقه‌مند به مشاركت در فعاليت‌هاي علمي در يك دانشكده  يا گروه آموزشي است

 


 فعالیت های انجمن های علمی
بر اساس آئين نامه انجمن هاي علمي دانشجويي،فعالیت های علمی عبارتند از:
1- مناظره و نقد علمی
2- هم اندیشی و نشست های تخصصی
3- مطالعات و پژوهش های علمی
4- نشر و ترویج یافته های علمی
5- فعالیت های کمک آموزشی


اختیارات انجمن
1- برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه¬های تخصصی
2- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره¬ها،کنفرانس¬ها و مسابقات علمی(داخلی و خارجی)
3- تولید وانتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزارهای رایانه ای و فیلم های علمی-آموزشی
4- برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری
5- اطلاع رسانی درخصوص کلیه فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن
6- حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات،خلاقیت های علمی،فعالیت های پژوهشی و اختراعات دانشجویان


اهداف تشکیل و فعالیت انجمن های علمی
1- ایجاد زمینه های مناسب برای شکوفایی استعدادها،برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و بهره مندی از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه
2- افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت¬های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت ها
3- حمایت از فعالیت های علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش
4- تقیت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش های مختلف جامعه
5- تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره گیری از توان علمی اعضای هیات علمی
چگونه می توان به عضویت انجمن علمی دانشجویی درآمد؟ دانشجويان كليه گرايش‌ها و مقاطع تحصيلي يك رشته دانشگاهي اعضاي انجمن علمي متناظر با همان رشته به شمار مي‌روند.

 

آيين نامه انجمن ها و اتحاديه هاي علمي دانشجويي

 

anjoman