❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

نخستین هم اندیشی دانشجویی برگزار می شود

نخستین هم اندیشی دانشجویی پیرامون موضوع زن در واحد خواهران موسسه آموزش عالی طلوع مهر با حضور خانم دکتر ذوالقدر برگزار می شود.

هدف از برگزاری این هم اندیشی ، شناخت و ریشه یابی مسائل و مشکلات زنان از یک سو و شناسایی راهکارهای اساسی در حل و پاسخگویی به سوالات و شبهات پیرامون مسائل زنان است.این برنامه روز سه شنبه 20 آذر ماه ساعت 10 صبح در واحد خواهران موسسه آموزش عالی طلوع مهر واقع در میدان رسالت با حضور خانم دکتر خدیجه ذوالقدر دکترای ادیان از دانشگاه کنکوردیا کانادا ، کارشناس ارشد مطالعات اسلامی از دانشگاه مک گیل کانادا ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران ، مدیر گروه مطالعات زنان ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد ،مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و ... برگزار می گردد.

 

دانلود پوستر