اطلاعیه های فرهنگی

مسابقات ورزشی درون دانشگاهی ویژه خانم ها برگزار می شود(تصویر)

sport به دنبال رشد زندگی شهر نشینی و تغییر سبک زندگی افراد ، بی تحرکی و عدم فعالیت جسمانی از یک سو و کم توجهی به تغذیه و فعالیت های ورزشی از سوی دیگر سلامت جامعه را با خطر جدی مواجه می کند.موسسه آموزش عالی طلوع مهر سعی بر آن دارد تا با برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی به صورت هر فصل ، جامعه دانشگاهی خود را تشویق و ترغیب به ورزش و فعالیت مستمر جسمانی می نماید.

ادامه مطلب: مسابقات ورزشی درون دانشگاهی ویژه خانم ها برگزار می شود(تصویر)