مشاوره دانشجویی

شرایط بهره مندی از مشاوره دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم:

دانشجویانی که جهت مشاوره (تحصیلی،قبل ازازدواج، خانواده، اعتقادی ومذهبی ،روانشناختی وتربیتی) اعلام علاقمندی کردند، می توانند از شنبه 2/9/92 تا جمعه 8/9/92  پس از تکمیل فرم مشاوره، آن را به امور دانشجویی تحویل نمایند.

 

فرم مشاوره دانشجویی

اطلاعیه زمان حضور اساتید راهنما

قابل توجه دانشجویان محترم:

با هماهنگی های صورت گرفته امکان حضور اساتید راهنما در رشته ها و گرایش های مختلف برای دانشجویان گرامی فراهم شده است؛ از این پس دانشجویان محترم می توانند جهت غنی سازی دانش تخصصی خود و پیگیری اموری از قبیل درخواست مشاوره، تدوین مقاله و ... و با توجه به رشته و گرایش خود به اساتید راهنما به شرح ذیل مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب: اطلاعیه زمان حضور اساتید راهنما