❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارش تصویری/ بررسی و تحلیل مسئله حجاب توسط استاد هنرمند

11

واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی طلوع مهر به مناسبت هفته عفاف و حجاب مراسمی با حضور استاد هنرمند  پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب و جمعی از مسئولین و دانشجویان موسسه برگزار کرد.

 

 

 

 

استاد هنرمند در ابتدای این دیدار به معنی کلمه حجاب پرداخت و گفت: در آغاز بررسی هر کلمه و موضوعی باید ریشه و معنی آن را شناخت و بعد دست به تحلیل آن زد.

وی اظهار داشت: حجاب یعنی پوشش مثل چادر ، مانع ، حفاظ ، یعنی حائل بین دو چیز و در واقع حجاب فقط محدود به چادر و پوشش نیست.

 

استاد هنرمند ادامه داد: حجاب در در چادر به معنی جادُر است یعنی جای در و گوهر.

 

استاد هنرمند در نقد جمله حجاب مصونیت است نه محدودیت، حجاب را نه تنها برای انسان بلکه برای کل هستی مصونیت دانست و تصریح کرد: حجاب هم مصونیت و هم محدودیت است ولی محدودیتی که لازمه مصونیت است.

وی حجاب را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد و گفت: حجاب منفی یعنی هرچیزی که بین ما و خیر قرار بگیرد مثل حجاب هایی که بین ما و خدا می باشد و هرچه عبادت مخلصانه تری بکنیم از حجاب بین ما و خداوند کاسته می شود.

استاد هنرمند افزود: حجاب درونی معنوی مثل حیا حجاب مثبت است که مانع نگاه به نامحرم می شود.

 

جناب آقای  هنرمند در پایان با جمع بندی مباحث خویش اضافه کردند  حجاب زرهی است که از نگاه زهرآلود شیطان محافظت میکند و اگر حجاب درونی مثبت باشد مانع نگاه نامحرم می شود و اگر حجاب از نوع درونی منفی باشد صفات منفی را تقویت میکند صفاتی مثل بخل که حتی مانع کمک و همراهی نزدیکان می گردد.

 

در پایان جلسه استاد هنرمند به سوالات جمعی از دانشجویان پاسخ دادند. . .

1

2

3

4

5

11