❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارش تصویری/برگزاری جزء خوانی قرآن و ضیافت افطاری در واحد خواهران

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر مراسم جزء خوانی قرآن کریم و ضیافت افطار همراه با 

سخنرانی خانم دکتر بهرامی و مولودی خوانی سرکار خانم صاحب الزمانی غروب روز دوشنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه در واحد خواهران برگزار شد.