❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارش تصویری/ امضای تفاهم نامه بین ریاست موسسه طلوع مهر حجت الاسلام بنایی با مرکز اسلامی فرانسه و ریاست محترم دارالقران بین المللی انگلستان

مراسم امضای تفاهم نامه علمی فرهنگی بین ریاست موسسه طلوع مهر با مرکز اسلامی فرانسه و ریاست محترم دارالقران بین المللی انگلستان
سه شنبه 10 اردیبهشت
در موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.