❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارش تصویری/بازدید رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم از طلوع مهر

دکتر محمدرضا رضوان طلب، رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، ضمن نشستی با حجت الاسلام علی بنایی رئیس موسسه، دکتر
حسین معینی معاون آموزش و معمارزاده معاون فرهنگی دانشجویی در جریان توسعه موسسه آموزش عالی طلوع مهر قرار گرفت و از بخش
های مختلف موسسه بازدید کرد.