❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارش تصویری/برگزاری جلسه اعضای انجمن های علمی دانشجویی با حضور حجت الاسلام بنایی

جلسه اعضای انجمن های علمی دانشجویی موسسه آموزش عالی طلوع مهر با حضور ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر بنایی روز
سه شنبه مورخ 98/02/03 ساعت 15 درسالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد.