❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارش تصویری/برگزاری پروژه توانمند سازی(آوای دانش)

  به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر پنجمین پروژه از سمینارهای آوای دانش با مشارکت موسسه آموزش عالی طلوع مهر و شرکت زنجیره ای پوشاک آواکتان(جین وست)  این بار در قم و در موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.