❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارش تصویری/برگزاری شبیه سازی دادگاه کیفری1

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر به همت کلینیک حقوقی طلوع مهر و انجمن علمی حقوق موسسه اولین شبیه سازی دادگاه کیفری یک، با حضور دانشجویان و اساتید رشته حقوق در موسسه برگزار شد.