❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه مجازی معاون آموزش با دانشجویان برگزار شد

جلسه مجازی معاون محترم آموزش با دانشجویان در خصوص امتحانات پایان ترم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر جلسه مجازی در مورد امتحانات پایان ترم  روز پنج شنبه راس ساعت 11 با حضور دانشجویان و سخنرانی دکتر مرتضی جوانعلی آذر معاون آموزشی موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

این جلسه که از سلسله جلسات دانشجویان با معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی طلوع مهر با موضوع دانش افزایی دانشجویان در مورد امتحانات پایان ترم برگزار شد و نکات مهم توسط معاون آموزش به دانشجویان اعلام شد؛ سلسله جلسات معاونت آموزشی موسسه از جمله جلساتی است که دانشجویان در پایان جلسه به پرسش و پاسخ می پردازند و انتقادات و پیشنهادات خود را مستقیما به معاون آموزش اعلام می کنند، از این رو این سلسله جلسات با حضور حداکثری دانشجویان برگزار می شود.

شایان به ذکر است در این جلسه بیش از 200 نفر به صورت آنلاین و همزمان در جلسه حضور داشتند که این آمار بیانگر تعامل دانشجویان با موسسه آموزش عالی طلوع مهر است که جای تقدیر و تشکر دارد.

با توجه به نزدیکی زمان برگزاری امتحانات و نگرانی دانشجویان جهت نحوه برگزاری امتحانات غیر حضوری، این جلسات باعث شده تا دانشجویان با اطلاعات و آموزش هایی که توسط پرسنل موسسه آموزش عالی طلوع مهر دریافت می کنند با آرامش بیشتری به مطالعه خود بپردازند و نگرانی بابت نحوه برگزاری امتحان نداشته باشند.

در این جلسه نکات مهم در مورد آزمون های آنلاین و غیر حضوری به دانشجویان اعلام شد؛ نکات و آیین نامه های اجرایی مربوط به آزمون های پایان ترم در سایت و کانال های اطلاع رسانی طلوع مهر منتشر شده است و دانشجویان قبل از شرکت در امتحان نسبت به مطالعه کامل آن اقدام نمایند.