❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) جمعه 2 خرداد - واحد خواهران(جبرانی)

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) جمعه 2 خرداد - واحد خواهران(جبرانی)

ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و با توجه به اطلاعیه تغییر ساعت کلاس ها (لینک اطلاعیه)، با مراجعه به سامانه آموزش به آدرس http://edu.tolouemehr.ac.ir در قسمت فرم تثبیت انتخاب واحد، برنامه درسی و زمان شروع کلاس های خود را مشاهده بفرمایید.

 

رديف نام درس نام استاد کد استاد زمان برگزاري لینک پشتیبان
1 روانشناسي شخصيت دکتر شيما سادات برقعي 545 جبرانی 14:00 - 15:15 202 لینک آقای ربانی
2 پژوهش عملياتي 1 استاد هوشيار آزاد 595 جبرانی 15:00- 17:00 لینک آقای ربانی
3 حسابداري صنعتي 2 دکتر فاطمه تلخابي 789 جبرانی 15:00- 17:00 لینک آقای ربانی
4 حقوق جزاي اختصاصي 3 دکتر مرضيه ديرباز 546 جبرانی 16:00 - 17:15 لینک آقای ربانی
5 حقوق جزاي اختصاصي 3 دکتر مرضيه ديرباز 546 جبرانی 17:30 - 18:45 201 لینک آقای ربانی