❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) پنجشنبه 1 خرداد- واحد برادران

برنامه کلاس های الکترونیک (مجازی) پنجشنبه 1 خرداد- واحد برادران

ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و با توجه به اطلاعیه تغییر ساعت کلاس ها (لینک اطلاعیه)، با مراجعه به سامانه آموزش به آدرس http://edu.tolouemehr.ac.ir در قسمت فرم تثبیت انتخاب واحد، برنامه درسی و زمان شروع کلاس های خود را مشاهده بفرمایید.

رديف نام درس نام استاد زمان شروع لینک پشتیبان
1 حقوق عمومي در اسلام دکتر حسين جوان آراسته 08:30 97246 پشتيبان آقاي رباني
2 روانشناسي يادگيري  و تفکر دکتر محسن ديبائي صابر 08:45 97822 پشتيبان آقاي جنتي زاده
3 حقوق مدني پيشرفته 2 دکتر سيدمهدي علوي 08:45 97223 پشتيبان آقاي رباني
4 روانشناسي يادگيري  و تفکر دکتر هدي لاجوردي 08:45 97827 پشتيبان آقاي رباني
5 آيين دادرسي مدني دکتر مهدي کاهه 08:45 97235 پشتيبان آقاي رباني
6 روش هاي آينده پژوهي دکتر عزيز عليزاده 09:00 97812 پشتيبان آقاي جنتي زاده
7 برنامه ريزي پيشرفته وِيژه قدرت و استقامت دکتر خسرو ابراهيم 09:00 99418 پشتيبان آقاي رباني
8   حقوق مدنی 5 خانواده (جبرانی) دکتر سيدمهدي علوي 10:15 94826 پشتيبان آقاي رباني
9 اصول و نظريه هاي آموزشي زبان دکتر محبوبه مرشديان 10:15 99614 پشتيبان آقاي جنتي زاده
10 متون حقوقي تخصصي به زبان خارجي 1 دکتر جواد معتمدي 10:15 97225 پشتيبان آقاي جنتي زاده
11 متون فقه دکتر عباس سمواتي 10:15 97237 پشتيبان آقاي رباني
12 حقوق محيط زيست دکتر علي مشهدي 11:00 97819 پشتيبان آقاي آل احمد
13 آيين دادرسي مدني 3 استاد محسن بوالحسني 12:00 94829 پشتيبان آقاي آل احمد
14 مسائل جاري در حسابداري استاد مسعود بختياري 12:00 99411 پشتيبان آقاي جنتي زاده
15 حقوق اداري ايران دکتر علي مشهدي 12:00 97255 پشتيبان آقاي آل احمد
16 روانشناسي رشد کودکان استثنائي دکتر عليرضا محمدي آريا 12:00 97829 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
17 مسئوليت مدني دکتر رضاحسين گندم کار 13:00 97233 پشتيبان آقاي رباني
18 مدلهاي ترجمه دکتر احمد ايرانمنش 13:00 99610 پشتيبان آقاي رباني
19 استرس محيطي در تمرين و فعاليت ورزشي دکتر خسرو ابراهيم 13:00 99420 پشتيبان آقاي رباني
20 آسیب شناسی روانی 1 (جبرانی) استاد مهدی فرجی 13:00 93218 پشتيبان آقاي رباني
21 سمينار(کارگاه آموزشي) دکتر سيد حسن شبيري 13:15 97222 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
22 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي (جبرانی) استاد سيدعلي محمدحسيني نژاد 13:30 96816 پشتيبان آقاي رباني
23 بررسي موارد خاص در حسابداري دکتر فاطمه تلخابي 14:00 99412 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
24 مدیریت منابع انسانی پیشرفته دکتر حسن زارعی میتن 14:00 97262 پشتيبان آقاي رباني
25 ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي دکتر سيدمحمدرضا سبحاني پور 14:00 97288 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
26 مديريت رفتار مصرف کننده دکتر حسين معيني 14:00 97267 پشتيبان آقاي رباني
27 متون حقوق عمومي به زبان خارجي 1 دکتر سيدعليرضا طباطبائي 14:00 97241 پشتيبان آقاي رباني
28 ماليه عمومي استاد محمدجلال گل دوست 14:30 96463 پشتيبان آقاي رباني
29 حقوق ثبت اسناد دکتر سيدمحسن رضوي اصل 15:00 97209 پشتيبان آقاي آل احمد
30 داده کاوي استاد سيدابوالحسن نظام دوست 15:00 97816 پشتيبان آقاي رباني
31 روشهاي تحقيق در روانشناسي دکتر سهراب عبدي زرين 15:00 97820 پشتيبان آقاي آل احمد
32 سمينار دکتر سيد حسن شبيري 15:00 97231 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
33 نقد و بررسي آثار ترجمه شده دکتر مهدي دهقاني فيروزآبادي 15:00 99612 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
34 مباني فقهي ثبت دکتر سيدمحمد موسوي 15:00 97224 پشتيبان آقاي رباني
35 کاربرد تئوري تصميم گيري دکتر سيدمصطفي حدادي 15:30 97266 پشتيبان آقاي آل احمد
36 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي دکتر علي مشهدي 15:30 97283 پشتيبان آقاي آل احمد
37 حقوق حل و فصل اختلافات بين الملي دکتر محسن قدير 15:30 97245 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
38 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي دکتر سيدعليرضا طباطبائي 15:30 97295 پشتيبان آقاي رباني
39 مديريت رفتار مصرف کننده دکتر محمد وليابيدگلي 15:30 97260 پشتيبان آقاي آل احمد
40 جهاني شدن و فرهنگ (جبرانی) استاد محمدفاضل آقاجاني 16:00 96219 پشتيبان آقاي رباني
41 مديريت توسعه دکتر سيدمحمدرضا سبحاني پور 16:00 96509 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
42 توسعه اقتصادي و برنامه ريزي استاد محمدجلال گل دوست 16:00 96464 پشتيبان آقاي رباني
43 تئوري حسابداري (2) دکتر مصطفي ايزدپور 16:00 99410 پشتيبان آقاي رباني
44 موضوعات پيشرفته در فيزيولوژي ورزشي دکتر محسن اکبرپور بني 16:15 99419 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
45 مباني فقهي ثبت دکتر سيدمحمد موسوي 17:00 97211 پشتيبان آقاي رباني
46 حقوق ثبت اسناد دکتر سيدمحسن رضوي اصل 17:00 97226 پشتيبان آقاي آل احمد
47 حقوق مدني 2 دکتر ابراهيم دلشاد معارف 17:00 97234 پشتيبان آقاي رباني
48 روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت دکتر حميد زارع 17:15 97290 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
49 روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت دکتر علي صابري 17:15 97268 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
50 مديريت استراتژيک پيشزفته دکتر محمدحسين باقري فرد 17:15 97297 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
51 حقوق و اقتصاد دکتر سيدمحمد امين زاده 17:30 94831 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي
52 تربيت بدني 1 دکتر علي ذاکريان - دکتر محمد پورکياني 18:30 98017 پشتيبان آقاي ميرعبدالهي