❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) یکشنبه 17 فروردین - واحد برادران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) یکشنبه 17 فروردین - واحد برادران

1. از سال جدید ورود به سامانه با نام کاربری الزامی است. نام کاربری و رمز عبور دانشجویان یکسان بوده و هر دو شماره دانشجویی می باشد.
2. صرفا از طریق رایانه شخصی یا لپ تاپ وارد کلاس های آنلاین شوید. استفاده از موبایل توصیه نمی شود و با مشکلاتی همراه است.
3. از آخرین نسخه های مرورگرهای فایرفاکس یا کروم برای اتصال به کلاس آنلاین استفاده نمایید.
4. کلیه کلاس‌ها طبق تقویم آموزشی (روز و ساعت تعیین شده در انتخاب واحد) بصورت آنلاین برگزار می گردد.

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
برنامه زمانی لینک پشتیبان
1 کشتي خاکي یکشنبه 08:00 - 10:00 هنرستان تربيت بدني ** لینک ربانی
2 کشتي 1 (ويژه پسران) خاکي يکشنبه 10:00 - 12:00 ** لینک ربانی
3 آناتومي بدن انسان اميني يکشنبه 09:00 - 11:00 ** لینک ربانی
4 فلسفه علم روانشناسي قاسمپور يکشنبه 09:15 - 10:45 204. ** لینک ربانی
5 زبان فارسي اسماعيلي يکشنبه 11:00 - 13:30 204. ** لینک ربانی
6 انديشه اسلامي 2 قاسمپور يکشنبه 11:00 - 12:30 201. ** لینک ربانی
7 آسيب شناسي رواني 1 فرجي يکشنبه 11:15 - 12:45 207. ** لینک ربانی
8 فيزيولوژي انسان اميني يکشنبه 12:00 - 14:00 107. ** لینک میرعبداللهی
9 کاربرد کامپيوتر در مديريت 1 محمدي ترکماني يکشنبه 12:30 - 14:00 سايت برادران ** لینک میرعبداللهی
10 اصول تنظيم و کنترول بودجه دولت بحريني يزدي يکشنبه 13:00 - 14:30 103. ** لینک آل احمد
11 اخلاق اسلامي فاضلي يکشنبه 13:00 - 14:30 105. ** لینک آل احمد
12 انقلاب اسلامي ايران شيرمحمدي يکشنبه 13:15 - 14:45 102. ** لینک میرعبداللهی
13 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 صالحي يکشنبه 13:15 - 14:45 207. ** لینک ربانی
14 فوتبال ذاکريان يکشنبه 14:00 - 18:00 ** لینک ربانی
15 فوتبال  فوتسال 1 اميني يکشنبه 14:00 - 18:00 ** لینک آل احمد
16 نگارش پيشرفته دهقاني فيروزآبادي يکشنبه 14:15 - 15:45 202. ** لینک ربانی
17 مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت بحريني يزدي يکشنبه 15:00 - 17:30 201. ** لینک میرعبداللهی
18 سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري عزيزي يکشنبه 15:00 - 17:30 102. ** لینک میرعبداللهی
19 مباني حسابداري بخش عمومي روح پرور يکشنبه 15:00 - 17:30 103. ** لینک میرعبداللهی
20 مديريت بازاريابي فرهنگي محمدي ترکماني يکشنبه 15:00 - 16:30 101. ** لینک آل احمد
21 مديريت منابع انساني محمدرضايي يکشنبه 15:00 - 17:30 302. ** لینک آل احمد
22 آمار جعفريان يسار يکشنبه 15:00 - 16:30 108. ** لینک آل احمد
23 اصول حسابداري 2 جابري فردوئي يکشنبه 15:00 - 18:30 105. ** لینک ربانی
24 مباحث اساسي در روانشناسي 2 دليريان يکشنبه 15:00 - 16:30 204. ** لینک ربانی
25 متون روانشناسي به انگليسي 2 غلامي يکشنبه 15:00 - 16:30 207. ** لینک ربانی
26 انقلاب اسلامي ايران شيرمحمدي يکشنبه 16:00 - 17:30 206. ** لینک میرعبداللهی
27 تاريخ تحولات اجتماعي ايران زماني محجوب يکشنبه 16:45 - 18:15 101. ** لینک میرعبداللهی
28 احساس و ادراک غلامي يکشنبه 16:45 - 18:15 204. ** لینک آل احمد
29 نظريه هاي مشاوره و روان درماني مهتدي يکشنبه 16:45 - 18:15 207. ** لینک آل احمد
30 مديريت توسعه سبحاني پور يکشنبه 17:45 - 20:15 102. ** لینک میرعبداللهی
31 اصول حسابرسي 1 مقدم يکشنبه 17:45 - 20:15 103. ** لینک میرعبداللهی
32 بازرگاني بين المللي بحريني يزدي يکشنبه 17:45 - 20:15 301. ** لینک میرعبداللهی
33 آمار و کاربرد آن در مديريت 2 محمدي ترکماني يکشنبه 17:45 - 20:15 108. ** لینک میرعبداللهی
34 اصول و مباني نظري ترجمه باقرزاده حسيني يکشنبه 17:45 - 19:15 202. ** لینک میرعبداللهی
35 توسعه فرهنگي سوري يکشنبه 18:30 - 20:00 101. ** لینک میرعبداللهی
36 روانشناسي اجتماعي کاربردي حاجي باقري يکشنبه 18:30 - 20:00 207. ** لینک میرعبداللهی
37 رفتار سازماني محمدرضايي يکشنبه 18:45 - 21:00 105. ** لینک میرعبداللهی
38 کليات زبان شناسي 1 باقرزاده حسيني يکشنبه 19:30 - 21:00 202. ** لینک میرعبداللهی