❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) یکشنبه 17 فروردین - واحد خواهران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) یکشنبه 17 فروردین - واحد خواهران

1. از سال جدید ورود به سامانه با نام کاربری الزامی است. نام کاربری و رمز عبور دانشجویان یکسان بوده و هر دو شماره دانشجویی می باشد.
2. صرفا از طریق رایانه شخصی یا لپ تاپ وارد کلاس های آنلاین شوید. استفاده از موبایل توصیه نمی شود و با مشکلاتی همراه است.
3. از آخرین نسخه های مرورگرهای فایرفاکس یا کروم برای اتصال به کلاس آنلاین استفاده نمایید.
4. کلیه کلاس‌ها طبق تقویم آموزشی (روز و ساعت تعیین شده در انتخاب واحد) بصورت آنلاین برگزار می گردد.

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري لینک پشتیبان
1 ترجمه متون ادبي دکتر مهدي دهقاني فيروزآبادي يکشنبه 08:00 - 09:30 302 لینک خانم
همایی
2 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي استاد حيدر دوست کافي يکشنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 201 لینک خانم
همایی
3 انگيزش و هيجان استاد مرضيه مرادي يکشنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 203 لینک خانم
شوندی
4 روانشناسي تحولي 2 دکتر مبين صالحي يکشنبه 08:00 - 09:30 101 لینک خانم
شوندی
5 انديشه اسلامي 1 دکتر راضيه علي اکبري يکشنبه 08:00 - 09:30 202 لینک خانم
شوندی
6 کاربرد رايانه در تعليم و تربيت دکتر زهرا يميني فر يکشنبه 08:00 - 09:30 105 لینک خانم
شوندی
7 خواندن و درک مطلب پيشرفته استاد سوسن  غفاريان خياطي يکشنبه 08:00 - 09:30 204 لینک خانم
همایی
8 مباحث اساسي در روانشناسي 1 دکتر زهرا سادات توليتي يکشنبه 08:00 - 09:30 103 لینک خانم
همایی
9 نگارش پيشرفته استاد مهين السادات  طباطبائي يکشنبه 09:30 - 11:00 104 لینک خانم
همایی
10 اصول و روش تحقيق 2 دکتر سيدمحمدرضا شاه احمدي يکشنبه 09:45 - 11:15 302 لینک خانم
همایی
11 ترجمه نوار و فيلم(1) استاد مهري فيروز عليزاده يکشنبه 09:45 - 11:15 102 لینک خانم
شوندی
12 روانشناسي سلامت استاد مرضيه مرادي يکشنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 103 لینک خانم
شوندی
13 ادبيات پايداري دکتر مهدي دهقاني فيروزآبادي يکشنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 101 لینک خانم
همایی
14 روانشناسي شخصيت دکتر اعظم بهرامي يکشنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 203 لینک خانم
شوندی
15 انديشه اسلامي 2 استاد محمد اشعري يکشنبه 09:45 - 11:15 301 لینک خانم
همایی
16 نگارش انگليسي پيشرفته استاد سوسن  غفاريان خياطي يکشنبه 09:45 - 11:15 202 لینک خانم
همایی
17 آمار توصيفي استاد فاطمه شريف موسوي يکشنبه 09:45 - 11:15 105 لینک خانم
شوندی
18 احساس و ادراک دکتر زهرا يميني فر يکشنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 201 لینک خانم
شوندی
19 زبان تخصصي 1 دکتر فاطمه تلخابي يکشنبه 11:00 - 12:30 104 لینک خانم
همایی
20 ترجمه انفرادي 2 دکتر سيدمحمدرضا شاه احمدي يکشنبه 11:30 - 13:00 302 لینک خانم
همایی
21 ترجمه شفاهي 1 استاد مهري فيروز عليزاده يکشنبه 11:30 - 13:00 102 لینک خانم منتظری
22 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2 دکتر اعظم بهرامي يکشنبه (گروه A) 11:30 - 13:00 103 لینک خانم منتظری
23 آشنايي با نثر انگليسي استاد هادي آقاجاني يکشنبه (گروه A) 11:30 - 13:00 101 لینک خانم
همایی
24 کاربرد کامپيوتر در روانشناسي دکتر زهرا يميني فر يکشنبه (گروه A) 11:30 - 13:00 سايت لینک خانم منتظری
25 روش تحقيق(کمي و کيفي) استاد مرضيه مرادي يکشنبه 11:30 - 14:00 301 لینک خانم منتظری
26 خواندن انگليسي پيشرفته استاد زينب سادات پيمبرپور يکشنبه 11:30 - 13:00 202 لینک خانم
همایی
27 مباني و اصول تعليم و تربيت استاد فهيمه خانعلي زاده يکشنبه 11:30 - 13:00 105 لینک خانم
همایی
28 آمار استنباطي استاد فاطمه شريف موسوي يکشنبه (گروه A) 11:30 - 14:00 201 لینک خانم منتظری
29 روانشناسي کار و مديريت دکتر زهرا سادات توليتي يکشنبه 12:00 - 13:30 203 لینک خانم
همایی
30 اندیشه اسلامی 2 دکتر محمدامین پورامینی جبرانی 13:30 - 15:00 100 لینک خانم
همایی
31 روش تحقيق و مأخذ شناسي دکتر زينب مولوي يکشنبه 13:00 - 15:30 101 لینک خانم
همایی
32 روانشناسي تجربي دکتر هدي لاجوردي يکشنبه 13:00 - 15:30 103 لینک خانم
همایی
33 دانش خانواده و جمعيت دکتر راضيه علي اکبري يکشنبه (گروه A) 13:30 - 15:00 203 لینک خانم منتظری
34 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 2 دکتر اعظم بهرامي يکشنبه (گروه B) 14:00 - 15:30 302 لینک خانم منتظری
35 روانشناسي شخصيت دکتر شيما سادات برقعي يکشنبه (گروه B) 14:00 - 15:30 202 لینک خانم منتظری
36 جرم شناسی کودکان و نوجوانان دکتر مرضیه دیرباز جبرانی 14:00 - 15:30 203 لینک خانم منتظری
37 فعاليت هاي بدني و تندرستي استاد فائزه وحيدمقدم يکشنبه 14:00 - 15:30 104 لینک خانم
غانم 
38 زبان تخصصي 1 دکتر ساره حسني يکشنبه 14:00 - 15:30 105 لینک خانم
غانم 
39 احساس و ادراک دکتر زهرا يميني فر يکشنبه (گروه B) 14:00 - 15:30 301 لینک خانم
غانم 
40 مباحث اساسي در روانشناسي 1 دکتر زهرا سادات توليتي يکشنبه 14:00 - 15:30 201 لینک خانم
غانم 
41 حقوق جزای عمومی 3 دکتر مرضیه دیرباز جبرانی 15:45 - 17:15 سايت لینک خانم منتظری
42 روانشناسي سلامت استاد مرضيه مرادي يکشنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 302 لینک خانم منتظری
43 کاربرد کامپيوتر در روانشناسي دکتر زهرا يميني فر يکشنبه 15:45 - 17:15 سايت لینک خانم
غانم 
44 روانشناسي اخلاق دکتر هدي لاجوردي يکشنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 203 لینک خانم
غانم 
45 رشد حرکتي دکتر ساره حسني يکشنبه 15:45 - 17:15 104 لینک خانم
غانم 
46 انقلاب اسلامي ايران استاد عباس اسکندري يکشنبه 15:45 - 17:15 301 لینک خانم
غانم 
47 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي استاد حيدر دوست کافي يکشنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 201 لینک خانم منتظری
48 آمار توصيفي دکتر زينب مولوي يکشنبه 15:45 - 17:15 202 لینک خانم منتظری
49 معرفت شناسي دکتر زهرا سرکارپور يکشنبه 15:45 - 17:15 103 لینک خانم منتظری
50 حسابداري دولتي 2 استاد سميه صفدري يکشنبه 16:00 - 18:30 لینک خانم
غانم 
51 مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش دکتر علی ذاکریان يکشنبه 16:00 - 17:30 101 لینک خانم
غانم 
52 مقدمه علم حقوق دکتر مرضيه صفدري يکشنبه 16:00 - 18:30 204 لینک خانم منتظری
53 حقوق تجارت(2) شرکت ها دکتر سيدمحمد امين زاده يکشنبه 17:00 - 18:30 102 لینک خانم منتظری
54 بررسي مقابله اي ساخت جمله(2) دکتر علي اکبر ارجمندراد يکشنبه 17:30 - 19:00 لینک خانم
غانم 
55 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي استاد حيدر دوست کافي يکشنبه (گروه B) 17:30 - 19:00 203 لینک خانم منتظری
56 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2 دکتر مجتبي طبري يکشنبه 17:30 - 19:00 302 لینک آقای میر
عبداللهی
57 انگيزش و هيجان استاد مرضيه مرادي يکشنبه (گروه B) 17:30 - 19:00 202 لینک خانم منتظری
58 کاربرد کامپيوتر در مديريت 2 استاد نفيسه تقي زاده يکشنبه 17:30 - 19:00 سايت لینک خانم غانم 
59 آشنايي با فلسفه اسلامي دکتر زهرا سرکارپور يکشنبه (گروه B) 17:30 - 19:00 103 لینک خانم غانم 
60 مباحث اساسي در روان شناسي استاد فهيمه خانعلي زاده يکشنبه 17:30 - 19:00 301 لینک خانم غانم 
61 آمار توصيفي دکتر زينب مولوي يکشنبه 17:30 - 19:00 201 لینک خانم منتظری
62 ايمني و بهداشت فردي در ورزش استاد آزاده ناصريان يکشنبه 17:45 - 19:15 101 لینک خانم غانم