❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) شنبه 16 فروردین - واحد خواهران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) شنبه 16 فروردین - واحد خواهران

1. از سال جدید ورود به سامانه با نام کاربری الزامی است. نام کاربری و رمز عبور دانشجویان یکسان بوده و هر دو شماره دانشجویی می باشد.
2. صرفا از طریق رایانه شخصی یا لپ تاپ وارد کلاس های آنلاین شوید. استفاده از موبایل توصیه نمی شود و با مشکلاتی همراه است.
3. از آخرین نسخه های مرورگرهای فایرفاکس یا کروم برای اتصال به کلاس آنلاین استفاده نمایید.
4. کلیه کلاس‌ها طبق تقویم آموزشی (روز و ساعت تعیین شده در انتخاب واحد) بصورت آنلاین برگزار می گردد.

رديف نام درس نام استاد زمان برگزاري   پشتیبان
1 ترجمه مکاتبات اسناد 1 دکتر علي اکبر ارجمندراد شنبه 08:00 - 09:30 102 لینک خانم شوندی
2 روانشناسي رفتار مصرف کننده دکتر عارفه خراساني زاده گزکي شنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 103 لینک خانم شوندی
3 ادبيات فارسي معاصر دکتر رقيه فراهاني شنبه 08:00 - 09:30 301 لینک خانم منتظری
4 روانشناسي يادگيري دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه A) 08:00 - 09:30 203 لینک خانم شوندی
5 آشنايي با فلسفه اسلامي دکتر زهرا سرکارپور شنبه 08:00 - 09:30 302 لینک خانم منتظری
6 مباني روانشناسي ورزشي دکتر حميد اميني شنبه 08:00 - 09:30 104 لینک خانم منتظری
7 مکالمه موضوعي دکتر محبوبه مرشديان شنبه 08:00 - 09:30 101 لینک خانم شوندی
8 انديشه اسلامي 1 دکتر راضيه علي اکبري شنبه 08:00 - 09:30 105 لینک خانم منتظری
9 آمار و رياضي در علوم ورزشي استاد احمد علي مرداني شنبه 09:45 - 11:15 202 لینک خانم شوندی
10 ترجمه پيشرفته 2 دکتر مهدي دهقاني فيروزآبادي شنبه 09:45 - 11:00 102 لینک خانم منتظری
11 آسيب شناسي اجتماعي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 103 لینک خانم منتظری
12 مباني نظري ترجمه استاد زهره شهرستاني شنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 101 لینک خانم منتظری
13 تحليل مقابله اي ساخت فارسي و انگليسي دکتر علي اکبر ارجمندراد شنبه (گروه B) 09:45 - 11:15 204 لینک خانم شوندی
14 روانشناسي سالمندي دکتر عارفه خراساني زاده گزکي شنبه (گروه A) 09:45 - 11:15 203 لینک خانم شوندی
15 فلسفه علم روانشناسي استاد محسن قاسمپور شنبه 09:45 - 11:15 302 لینک خانم منتظری
16 کليات زبان شناسي 1 دکتر محبوبه مرشديان شنبه 09:45 - 11:15 104 لینک خانم شوندی
17 زبان فارسي دکتر رقيه فراهاني شنبه 09:45 - 12:00 105 لینک خانم منتظری
18 راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه A) 10:00 - 11:30 201 لینک خانم شوندی
19 تحليل مقابله اي ساخت فارسي و انگليسي دکتر علي اکبر ارجمندراد شنبه (گروه A) 11:30 - 13:00 102 لینک خانم شوندی
20 مباني نظري ترجمه استاد زهره شهرستاني شنبه (گروه B) 11:30 - 13:00 204 لینک خانم منتظری
21 روانشناسي اجتماعي کاربردي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه A) 11:30 - 13:00 203 لینک خانم منتظری
22 نگرش و تغيير آن دکتر عارفه خراساني زاده گزکي شنبه 11:30 - 13:00 201 لینک خانم شوندی
23 انديشه اسلامي 1 دکتر سيدعلي طباطبائي خواه شنبه 11:30 - 13:00 301 لینک خانم منتظری
24 فنون مشاوره و روان درماني دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه A) 11:45 - 13:15 202 لینک خانم شوندی
25 آشنايي با فلسفه اسلامي استاد محسن قاسمپور شنبه (گروه A) 11:45 - 13:15 103 لینک خانم منتظری
26 اخلاق اسلامي استاد محمد اشعري شنبه (گروه B) 12:00 - 13:30 302 لینک خانم همایی
27 دانش خانواده و جمعيت استاد مرضيه مرادي شنبه 12:15 - 13:45 101 لینک خانم همایی
28 تعليم و تربيت اسلامي دکتر فخري صائبي خوشنويس شنبه 12:15 - 14:00 105 لینک خانم همایی
29 مباني راهنمايي و مشاوره استاد زهره محمدعيني شنبه 13:00 - 14:30 201 لینک خانم همایی
30 اخلاق اسلامي دکتر سيدعلي طباطبائي خواه شنبه (گروه A) 13:15 - 14:45 203 لینک خانم همایی
31 زبان فارسي دکتر محسن اسماعيلي شنبه (گروه B) 13:15 - 15:30 301 لینک خانم همایی
32 فنون مشاوره و روان درماني دکتر احمد آقاجاني شنبه (گروه B) 14:00 - 15:30 103 لینک خانم همایی
33 روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه 1 استاد مرضيه مرادي شنبه 14:00 - 15:30 202 لینک خانم همایی
34 کاربرد کامپيوتر در روانشناسي دکتر هدي لاجوردي شنبه (گروه B) 14:00 - 15:30 سايت لینک خانم همایی
35 اقتصادکلان استاد سعيد مهدوي وفا شنبه 14:30 - 17:00 204 لینک خانم غانم
36 زبان انگليسي استاد افسانه آرشيد شنبه 14:45 - 17:00 201 لینک خانم غانم
37 آسيب شناسي اجتماعي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 103 لینک خانم همایی
38 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 1 استاد مرضيه مرادي شنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 203 لینک خانم همایی
39 روانشناسي تحولي 1 دکتر هدي لاجوردي شنبه (گروه B) 15:45 - 17:15 301 لینک خانم همایی
40 ساخت زبان فارسي استاد علي اصغر کاوياني شنبه 17:15 - 18:45 لینک خانم غانم
41 آزمون هاي روانشناختي 1 دکتر هدي لاجوردي شنبه (گروه B) 17:30 - 19:00 103 لینک خانم غانم
42 روانشناسي اجتماعي کاربردي استاد يوسف ايراني شنبه (گروه B) 17:30 - 19:00 203 لینک خانم غانم
43 انقلاب اسلامي ايران استاد محمدرضا پناهي قمي شنبه (گروه A) 17:30 - 19:00 لینک خانم غانم
44 انقلاب اسلامي ايران استاد عباس شيرمحمدي شنبه 17:30 - 19:00 301 لینک خانم غانم
45 زبان فارسي استاد علي اصغر کاوياني شنبه (گروه A) 19:00 - 21:00 لینک خانم غانم
46 زبان فارسي دکتر بهيه احمدي بيدگلي شنبه 19:00 - 21:00 لینک خانم غانم