❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) جمعه 15 فروردین - کارشناسی ارشد

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) جمعه 15 فروردین - کارشناسی ارشد

1. از سال جدید ورود به سامانه با نام کاربری الزامی است. نام کاربری و رمز عبور دانشجویان یکسان بوده و هر دو شماره دانشجویی می باشد.
2. صرفا از طریق رایانه شخصی یا لپ تاپ وارد کلاس های آنلاین شوید. استفاده از موبایل توصیه نمی شود و با مشکلاتی همراه است.
3. از آخرین نسخه های مرورگرهای فایرفاکس یا کروم برای اتصال به کلاس آنلاین استفاده نمایید.
4. کلیه کلاس‌ها طبق تقویم آموزشی (روز و ساعت تعیین شده در انتخاب واحد) بصورت آنلاین برگزار می گردد.

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
برنامه زمانی لینک
1 مديريت مالي 1 از منظر اسلام مروجي جمعه (هفته زوج) 08:00 - 12:00 ** لینک
2 روش تحقيق پيشرفته تلخابي جمعه (هفته زوج) 08:00 - 12:00 206. ** لینک
3 کاربرد تئوري تصميم گيري ملکي جمعه 08:00 - 10:00 107. ** لینک
4 پسيکوفيزيولوژي و نوروپسيکولوژي يوسفي جمعه (هفته زوج) 08:00 - 12:00 204. ** لینک
5 مديريت استراتژيک پيشزفته رحماني جمعه 08:00 - 10:00 108. ** لینک
6 ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي بهادري جمعه 08:00 - 10:00 303. ** لینک
7 نظريه هاي مديريت دولتي سهرابي جمعه 10:00 - 12:00 303. ** لینک
8 روش تحقيق در علوم ورزشي اميني جمعه 10:00 - 12:00 207. ** لینک
9 نظريه هاي مديريت دولتي ملايي جمعه 10:00 - 12:00 102. ** لینک
10 مديريت منابع انساني پيشرفته عطارنيا جمعه 12:00 - 14:00 105. ** لینک
11 واژه شناسي و معادل گزيني در ترجمه صفري جمعه (هفته زوج) 12:00 - 16:00 201. ** لینک
12 آيين دادرسي در امور ثبتي اشعري جمعه (هفته زوج) 12:00 - 14:00 302. ** لینک
13 روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت مولوي جمعه (هفته زوج) 12:00 - 16:00 303. ** لینک
14 مديريت تبليغات و برند ابراهيم نژاد جمعه (هفته زوج) 12:00 - 16:00 301. ** لینک
15 تغذيه ورزشي پيشرفته صمدي جمعه 12:00 - 14:00 205. ** لینک
16 مديريت تبليغات و برند حسيني پور جمعه 16:00 - 18:00 107. ** لینک
17 روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت مولوي جمعه (جبرانی) 16:00 - 19:00 303. ** لینک
18 مديريت تبليغات و برند حسيني پور جمعه 16:00 - 18:00 107. ** لینک