❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) پنجشنبه 14 فروردین - واحد برادران

لینک کلاس های الکترونیکی (مجازی) پنجشنبه 14 فروردین - واحد برادران

1. از سال جدید ورود به سامانه با نام کاربری الزامی است. نام کاربری و رمز عبور دانشجویان یکسان بوده و هر دو شماره دانشجویی می باشد.
2. صرفا از طریق رایانه شخصی یا لپ تاپ وارد کلاس های آنلاین شوید. استفاده از موبایل توصیه نمی شود و با مشکلاتی همراه است.
3. از آخرین نسخه های مرورگرهای فایرفاکس یا کروم برای اتصال به کلاس آنلاین استفاده نمایید.
4. کلیه کلاس‌ها طبق تقویم آموزشی (روز و ساعت تعیین شده در انتخاب واحد) بصورت آنلاین برگزار می گردد.

ردیف نام درس نام خانوادگی
استاد
برنامه زمانی لینک
1 حقوق کار رئيسي پنج شنبه (هفته زوج) 10:00 - 12:00 307. ** لینک
2 روانشناسي يادگيري  و تفکر ديبائي صابر پنج شنبه 10:00 - 12:00 204. ** لینک
3 اصول و نظريه هاي آموزشي زبان مرشديان پنج شنبه 10:00 - 12:00 202. ** لینک
4 متون حقوقي تخصصي به زبان خارجي 1 معتمدي پنج شنبه 10:00 - 12:00 302. ** لینک
5 متون فقه* سمواتي پنج شنبه 10:00 - 12:00 306. ** لینک
6 حقوق مالکيت معنوي شبيري پنج شنبه 12:00 - 13:00 302. ** لینک
7 مسائل جاري در حسابداري بختياري پنج شنبه 12:00 - 14:00 207. ** لینک
8 آينده نگاري راهبردي شراهي پنج شنبه 12:00 - 14:00 201. ** لینک
9 روانشناسي رشد کودکان استثنائي محمدي آريا پنج شنبه 12:00 - 15:00 305. ** لینک
10 مسئوليت مدني گندم کار پنج شنبه 13:00 - 15:00 106. ** لینک
11 سمينار مسائل ترجمه ايرانمنش پنج شنبه 13:00 - 15:00 202. ** لینک
12 سمينار(کارگاه آموزشي) شبيري پنج شنبه 13:00 - 15:00 302. ** لینک
13 بررسي موارد خاص در حسابداري تلخابي پنج شنبه 14:00 - 16:00 207. ** لینک
14 ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي سبحاني پور پنج شنبه 14:00 - 16:00 102. ** لینک
15 مديريت استراتژيک پيشرفته باقري فرد پنج شنبه 14:00 - 16:00 303. ** لینک
16 حقوق حل و فصل اختلافات بين الملي قدير پنج شنبه 14:00 - 16:00 307. ** لینک
17 حقوق ثبت اسناد رضوي اصل پنج شنبه 15:00 - 17:00 103. ** لینک
18 روش هاي آينده پژوهي عليزاده پنج شنبه (هفته زوج) 15:00 - 19:00 201. ** لینک
19 سمينار شبيري پنج شنبه 15:00 - 17:00 106. ** لینک
20 نقد و بررسي آثار ترجمه شده دهقاني فيروزآبادي پنج شنبه 15:00 - 17:00 202. ** لینک
21 روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت صابري پنج شنبه 16:00 - 18:00 108. ** لینک
22 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي مشهدي پنج شنبه 16:00 - 18:00 303. ** لینک
23 متون حقوق عمومي به زبان خارجي 1 طباطبائي پنج شنبه 16:00 - 18:00 307. ** لینک
24 مديريت رفتار مصرف کننده وليابيدگلي پنج شنبه 16:00 - 18:00 205. ** لینک
25 حقوق مدني پيشرفته 2 بحريني پنج شنبه 17:00 - 19:00 103. ** لینک
26 حقوق مدنی2
(کارشناسی ارشد)
دلشاد پنج شنبه 17:00 - 19:00 لینک
27 روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت زارع پنج شنبه 18:00 - 20:00 102. ** لینک
28 حقوق اساسي سازمان هاي دولتي طباطبائي پنج شنبه 18:00 - 20:00 301. ** لینک
29 مديريت رفتار مصرف کننده معيني پنج شنبه 18:00 - 20:00 105. ** لینک