❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

انتخابات انجمن های علمی برگزار شد

انتخابات انجمن های علمی رشته های حسابداری و روانشناسی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر انتخابات انجمن های علمی رشته های حسابداری و روانشناسی در موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

انتخابات انجمن علمی حسابداری روز دوشنبه مورخ 98/09/11 در موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد و اعضای انجمن به ترتیب زیر انتخاب و معرفی شدند.


آقایان:
مهدی اطاعتگر = دبیر انجمن
سید علی حاجیلو = عضو اصلی
امیر حسین توکلی = عضو اصلی
مهدی ابراهیمی = عضو اصلی
جواد غلامزاده = عضو اصلی

 

 

انتخابات انجمن علمی روانشناسی نیز روز سه شنبه  مورخ 98/09/12 در موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد و اعضای انجمن به ترتیب زیر انتخاب و معرفی شدند.

آقایان:
مجید نافع = دبیر انجمن
علیرضا اسدزاده = عضو اصلی
مهدی حسینی = عضو اصلی
موسوی = عضو اصلی
امیررضا سلیمانی = عضو اصلی