❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گزارشی از برگزاری کارگاه صفر تا صد حقوق ثبت

  کارگاه صفر تا صد حقوق ثبت با تدریس دکتر رضوی اصل طی دو جلسه 3 ساعته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر سلسله کارگاه های صفر تا صد این بار با موضوع "حقوق ثبت" و با تدریس دکتر رضوی اصل استاد طلوع مهر برگزار شد.

در جلسه اول مبحث آشنایی با عملیات مقدماتی ثبت و مراحل لازم جهت صدور سند مالکیت مطرح شد؛ عملیات مقدماتی ثبت مراحلی است که فرد طی می کند تا سند مالکیت را دریافت کند.

در جلسه دوم مراحل صدور سند مالکیت و انواع آن مثل سند المثنی و سند تجدیدی مطرح شد؛ عملیات های ثبتی نیز در جلسه دوم مورد بحث قرار گرفت.

دکتر رضوی اصل مدرس دوره حقوق ثبت در پایان از استقبال دانشجویان حقوق در این کارگاه تشکر و قدردانی کرد.