نشست اساتید معارف و اخلاق طلوع مهر برگزار شد

حجت الاسلام بنایی در جلسه اساتید حوزوی طلوع مهر گفت: فرصت موجود برای اساتید محترم طلبه در دانشگاه می تواند یک فرصت طلایی و مهم
برای تاثیر گذاری روی نسل جوان دانشجو باشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر،حجت الاسلام علی بنایی رئیس موسسه آموزش عالی طلوع مهر در گردهمایی اساتید طلبه موسسه با اشاره به نقش مهم طلاب در تاثیرگذاری بر دانشجویان گفت: طلاب در هر کجا که باشند، محور فعالیت آنان علمی و فرهنگی است و از همین رو فرصت موجود برای اساتید محترم طلبه در دانشگاه می تواند یک فرصت طلایی و مهم برای تاثیر گذاری روی نسل جوان دانشجو باشد.

وی افزود: هدف از تاسیس طلوع مهر یک نمونه آموزشگاه دانشگاهی موفق بود تا خانواده های معتقد با آرامش و اطمینان دغدغه تحصیل فرزندان خود را نداشته باشند.

بنایی با اشاره به مزیت تفکیک جنسیتی موسسه طلوع مهر یادآور شد: از نخستین روز افتتاح این موسسه بر این اصل پافشاری کرده و ایستاده ایم تا به امروز که به یک نسخه موفق از یک مجموعه آموزشی رسیده ایم.

وی با بیان خاطره ای از مرحوم شهید مظلوم بهشتی به فداکاری و گذشت ایشان از آینده و وقف خود برای پرورش جوانان گفت: همه ما روحانیان، باید با الگو قرار دادن این شهید بزرگ، به دنبال تربیت نیروهای موثر و مفید برای آینده انقلاب باشیم.

در ادامه این جلسه دکتر حسین معینی معاون آموزش موسسه آموزش عالی طلوع مهر گفت: همه پیش بینی ها برای ارتقاء موسسه به دانشگاه انجام گرفته و امیدواریم در سال 1399 شاهد ارتقاء موسسه به دانشگاه باشیم.

وی با اشاره به پیش بینی سه دانشکده مدیریت و حسابداری و دانشکده حقوق و دانشکده علوم انسانی تاکید کرد: در اداره موسسه، نگاه اقتصادی صرف نداریم و امیدواریم با کمک اساتید محترم در جذب دانشجویان و افزایش کمی خانواده طلوع مهر، روز به روز شاهد ارتقاء این مرکز باشیم.

در ادامه این نشست اساتید طلبه موسسه طلوع مهر به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

ضرورت توجه بیشتر به آموزش دانشجویان در حوزه تحقیقات و مقالات علمی، توجه به حضور و غیاب دانشجویان، تقویت کتابخانه دانشگاه، ضرورت استفاده از روش های نوین در آموزش و فن تدریس، ارتقاء سطح مدیریت موسسه در همه سطوح، هوشمند سازی دوره های تحصیلی، ضرورت حفظ شان و منزلت روحانیت در محیط دانشگاه، حمایت از آثار تحقیقاتی اساتید و نشر آن، پررنگ تر شدن فعالیت های فرهنگی، راه اندازی رشته های جدید مورد نیاز، ضرورت برخورد های اخلاقی و معنوی از سوی اساتید طلبه و مقابله جدی با روحیه مدرک گرایی نسل جدید و تقویت روحیه علم اندوزی از جمله نظرات اساتید حاضر در این نشست بود.