بیانیه پایانی اولین نشست از سلسله نشستهای بررسی نقش حکومت آل سعود در نقض حقوق بشر در عرصه بین الملل

به گزارش روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه قم، بیانیه پایانی اولین نشست از سلسله نشستهای بررسی نقش حکومت آل سعود
در نقض حقوق بشر در عرصه بین الملل بدین شرح است:

حاکمان عربستان سعودی که اتهامات زیادی در خصوص ترویج افکار تروریستی و حمایتهای مالی از تروریستها در سراسر جهان متوجه آنها می باشد تعدادی از شهروندان خود را به اتهام فعالیتهای تروریستی به شیوه ای فجیع و بصورت دسته جمعی اعدام کرده اند. 
با کمال تاسف زندانیان تحت شکنجه بوده و از آنها به زور اعتراف گرفته شده است. آنها به محاکمه عادلانه دسترسی نداشته اند. 
در این زمینه انجمن بین المللی عدالت ملل در راستای دفاع از حقوق بشر و گسترش عدالت از نهادهای بین المللی، سازمانهای حامی حقوق بشر، رسانه های آزاد، دولتها و ملتهای حامی حقوق بشر در سراسر جهان می خواهد موارد زیر را مجدانه بررسی و نتیجه آنرا رسما اعلام نمایند.
1- آیا مردم عربستان امکان مشارکت در تعیین سرنوشت خود و انتخاب حاکمان خود را دارند؟ آیا حاکمان کنونی این کشور نمایندگان مردم آن می باشند؟ آنها از طریق چه مکانیزمی انتخاب شده اند؟
2- راههای قانونی اعلام انتقاد از حکومت موروثی حاکم بر عربستان که مردم بتوانند آزادانه عقاید و نظرات خود را بیان کنند چیست؟
3- راههای قانونی اعتراض و برگزاری تجمعات در این کشور چگونه است؟
4- آیا حکومتی که پایبندی به اصول اولیه حقوق بشر ندارد و حق تعیین سرنوشت و حق آزادی اظهار عقیده را برای مردم خود به رسمیت نمی شناسد صلاحیت لازم برای محاکمه شهروندان به بهانه مبارزه با تروریست را دارد؟
5- اصولا تعریف فعالیت تروریستی توسط حکام عربستان سعودی چیست؟
6- در صورت وجود قوانین در دفاع از آزادیهای مدنی آیا این قوانین به درستی اجرا می شود؟
7- آیا سیستم دادرسی عربستان استاندادهای لازم برای محاکمه عادلانه را در اختیار دارد. قوانین در تعریف جرم و مجازات آن تا چه حد شفاف می باشد. آیا در قوانین دادرسی این کشور شکنجه ممنوع شده است. آیا قضات بیطرفی را در اعلام احکام رعایت می کنند. آیا اجازه دسترسی آزاد به وکیل به متهم داده می شود. روند تجدید نظر در احکام قضایی بر پایه چه قوانینی است. بطور خلاصه اعلام نمایند آیا سیستم دادرسی عربستان صلاحیت محاکمه عادلانه شهروندان خود را دارد؟
در این راستا برای بررسی های بیشتر موضوع لازم است:
1- عربستان سعودی سریعا مدارک خود در انتساب اعمال تروریستی به اعدام شدگان را به تفکیک هر فرد اعلام نماید.
2- یک هیات بین المللی بی طرف برای بررسی موضوع اعدامها در عربستان تشکیل گردد.
انجمن بین المللی عدالت ملل، نگرانی عمیق خود از احتمال تاثیر دلارها و رشوه های حکومت سعودی بر تصمیم گیریهای جهانی و نادیده گرفتن دستاوردهای اندیشمندان و سازمانهای جهانی در پیشبرد مفاهیم حقوق بشر در جهان را اعلام می دارد. انجمن هشدار می دهد به دلیل پشتوانه قوی مالی حکام عربستان و نفوذ فکری بر برخی گروهها و کشورها در سراسر جهان، کوتاهی در زمینه رسیدگی به موارد فوق، موجب عقبگرد در زمینه حقوق بشر، تداوم جنایتها و اعدامهای خودسرانه این رژیم و گسترش ناامنی در همه جهان می گردد.
همچنین انجمن ضمن ابراز همدردی با خانواده های مفقودین پاکستانی، از دولت پاکستان می خواهد ضمن پایان دادن به اقدامات فراقانونی در برخورد با فعالین مدنی، شهروندان ربوده شده توسط دستگاههای امنیتی را هر چه سریعتر آزاد کند.
انجمن مسوول اصلی اتفاقات ناگوار رخ داده در زندان وحدت تاجیکستان را دولت تاجیکستان می داند که تروریستهای آدمکش داعشی را در کنار فعالین مدنی و علمای دینی در یک مکان زندانی کرده است. از دولت تاجیکستان اکیدا می خواهد ضمن پایان دادن به برخوردهای خشن و ضد حقوق بشری با فعالین مذهبی و مدنی به وظایف اولیه خود در حفاظت از جان آنان عمل کند.
انجمن بین المللی عدالت ملل