❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

در حاشیه نشست علمی "روز جهانی آینده" از دو فصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی رونمایی شد

دوفصلنامه "مدیریت راهبردی و آینده پژوهی"، هم زمان با گرامیداشت روز جهانی آینده در نشست علمی ای با حضور مدیرمسئول و برخی
از صاحب نظران حوزه آینده پژوهی رونمایی شد. 

نشست علمی "روز جهانی آینده" با سخنرانی حجت الاسلام پورمحمدی و دکتر عیوضی صاحب نظر حوزه آینده پژوهی و با حضور اساتید از جمله دکتر شراهی مدیرگروه رشته آینده پژوهی موسسه و دکتر پدرام مدیرگروه رشته آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشجویان این رشته در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و در پایان این نشست از دو فصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی رونمایی شد.

نشریه مذکور وابسته به موسسه آموزش عالی طلوع مهر به مدیرمسئولی حجه الاسلام والمسلمین دکترعلی بنایی بوده، که با اولویت بخشیدن به حوزه آینده پژوهی، در زمینه گسترش تولیدات، ارتباطات، تعاملات و مباحث علمی - پژوهشی در محورها و موضوعات مرتبط با مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی است.

آینده‌پژوهی و تحلیل راهبردی در حوزه مطالعات اسلامی، آینده‌پژوهی و تحلیل راهبردی در حوزه مطالعات شهری با تمرکز بر شهر مقدس قم، آینده‌پژوهی در حوزه ‌آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی، آینده‌پژوهی در حوزه مطالعات دانش‌بنیان متناسب با فضای علمی استان قم، پیش‌بینی روند آینده در سازمان‌های مجازی  و کسب‌و کارهای الکترونیکی، تفکر راهبردی در حوزه‌های مختلف علوم نظری و کاربردی و تحلیل راهبردی در محورهای مختلف در سطوح خرد و کلان با تأکید ویژه بر استان قم؛  از محور های مهم این نشریه می باشد.

نسخه الکترونیکی دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی در سایت نشریه به آدرس journal.tolouemehr.ac.ir قابل مشاهده و دریافت به صورت رایگان است.