آنچه دانشجویان باید در مورد امتحانات پایان ترم بدانند

گفتگو با آقای مهدوی مدیرآموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی طلوع مهر با موضوع امتحانات پایان ترم

آقای مهدوی مدیرآموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی طلوع مهر با اشاره به آغاز فصل امتحانات تاکید کردند: برگزاری آزمون ها از تاریخ 22 دی ماه تا 11 بهمن ماه می باشد و همچنین امتحانات در دو نوبت 14:30 و 17:00 برای دانشجویان واحد برادران و در چهار نوبت ۹:۰۰و ۱۱:۰۰ و ۱۳:۳۰ و ۱۵:۳۰ برای واحد خواهران برگزار میگردد.
مهدوی در ادامه گفت: دانشجویان باید قبل از شروع آزمون نسبت به تکمیل ارزشیابی اساتید و تسویه حساب مالی در سامانه آموزشی خود اقدام کنند و با پرینت کارت امتحان و نیز کارت دانشجویی در هر امتحان حضور پیدا کنند.
در ادامه مدیر آموزش موسسه آموزش عالی طلوع مهر گفت: دانشجویان برای تسلط بهتر در امتحان و آرامش خود حداقل 15 دقیقه قبل از شروع آزمون در موسسه حضور داشته باشند.
در ادامه او با بیان نکات ذیل به توجه هر چه بیشتر دانشجویان به قوانین و مقررات تاکید داشت.
1. حضور دانشجویان راس ساعت مقرر الزامیست و بعد از شروع امتحان امکان حضور در جلسه آزمون وجود ندارد.
۳.دانشجویان محترم در محل مشخص شده از طرف آموزش مستقر شوند.
2.ترک سالن امتحان قبل از اتمام حضور و غیاب ممنوع است.
3.همراه داشتن هر گونه، جزوه، کتاب، تلفن همراه، ماشین حساب و... (مگر با اجازه استاد مربوطه به واحد آموزش)  ممنوع می باشد.
4.بر اساس مصوبه کمیته انضباطی با دانشجویان متخلف طبق آیین نامه انضباطی موسسه بر خورد خواهد شد.
در پایان مهدوی با اشاره به اینکه جهت رفاه حال دانشجویان محترم واحد آموزش در طول ایام امتحانات پاسخگوی دانشجویان می باشد برای تمام دانشجویان آرزوی موفقیت و پیروزی داشت.