پروژه توانمند سازی دانشجویان و شهروندان(آوای دانش) برگزار شد

 


به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر پنجمین پروژه از سمینارهای آوای دانش با مشارکت موسسه آموزش عالی طلوع مهر و شرکت زنجیره ای پوشاک آواکتان(جین وست)  این بار در قم و در موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

این پروژه با هدف معرفی کلید های طلایی جهت موفقیت در کار و زندگی توسط دکتر ابراهیم نژاد و راهکار هایی در مورد کار آفرینی از ایده تا عمل توسط خانم دکتر طباطبایی و موضوع موفقیت در کسب و کار در دنیای اینترنتی توسط مهندس سلطانی برگزار شد.

این اهداف مورد حمایت گروه جین وست قرار گرفت و این شرکت به عنوان حامی مادی و معنوی پروژه آوای دانش ، فعالیت های خود را در راستای توسعه کسب و کار فروشگاه های زنجیره ای و توانمند سازی دانشجویان و شهروندان در کل کشور با برگزاری این سمینار ها افزایش می دهد.

این سمینار که سابقا در شهرهای بستک هرمزگان و تهران برگزار شده است این بار با مشارکت موسسه آموزش عالی طلوع مهر در شهر قم برگزار شده است.

مهمان ویژه این سمینار آقای محمد تقی برخوردار کارآفرین نمونه کشور بود که در برنامه به عنوان حسن ختام سخنرانی کردند و در مورد کار آفرینی و راهکار های رسیدن به موفقیت در کسب و کار نکاتی ارائه کردند.