جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع عوامل موثر بر خوداتکایی مساجد برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه محمد صادق صیاف زاده با عنوان عوامل موثر بر خوداتکایی مساجد صبح امروز در سالن جلسات موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

در این جلسه که با حضور جمعی از اساتید از جمله دکتر رحمانی ( داور) دکتر عباسی و دکتر سجادی(استادان راهنما) برگزار شد ؛ پایان نامه محمد صادق صیاف زاده مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

در ابتدا صیاف زاده به مدت بیست دقیقه توضیحاتی در مورد پایان نامه و عوامل موثر بر خوداتکایی مساجد ارائه کردند و در پایان افزودند که این پایان نامه راهکار هایی در مورد کارکرد های اقتصادی مساجد و شیوه های تامین مالی و شناسایی محل های تامین درآمد دارد که میتواند مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

 

وی گفت: این پایان نامه حالت کاربردی دارد و با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شده است و در این پایان نامه ده مسجد از مساجد منتخب استان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتند و با اعضای هیئت امنا و امام جماعت مساجد مصاحبه انجام شده است.

 

همچنین در این مراسم پیشنهاداتی از جمله توسعه موقوفات، استفاده بهینه از کمک های خیرین و سرمایه زا بودن مساجد در راستای خود اتکایی مساجد ارائه شد.

 

در پایان جلسه دکتر رحمانی از  زحمات خانواده صیاف زاده که در جلسه حضور داشتند تشکر و قدردانی کردند.