خبرها

جلسه دفاع از پایان نامه رشته آینده پژوهی با موضوع روندهای صنعت گردشگری ایران برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد رشته آینده پژوهی ظهر پنج شنبه در سالن جلسات این موسسه برگزار شد.

 

این جلسه با حضور اساتید از جمله دکتر احمدیان ( استاد راهنما ) ، دکتر پدرام و دکتر شراهی (اساتید داور) برگزار شد و پایان نامه مسعود سلمانی دانشجوی مقطع ارشد رشته آینده پژوهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 سلمانی در دفاع از پایان نامه گفت:  مطالعه روندهای گردشگری می تواند دورنمای آینده این صنعت را روشن تر کند. براساس گزارشات وتحقیقات در طول شش  دهه اخیر گردشگری، توسعه و تنوع مستمری را تجربه کرده و یکی از بزرگ‌ترین و پررشدترین بخش‌های اقتصادی در جهان شده است و با توجه به اینکه در ایران نیز مانند سایر کشورها جهت برنامه ریزیهای آینده درخصوص این صنعت نیاز به تحقیقات جامع دارد تصمیم گرفته شد خلا ناشی از این تحقیقات را با انجام یک تحقیق جامع تکمیل نماییم.

 وی افزود : آینده قرین به عدم قطعیت است وازطریق واقعیاتی که ریشه درگذشته وحال دارد میتوانیم برای آینده برنامه ریزی کنیم .آینده پژوهی فراتر از پیش بینی است وادعای پیش گویی هم ندارد بلکه هنر شکل دادن آینده با نگاهی که مامیخواهیم است و سندهای بالادستی هرکشورنیز براساس همین علم پیش بینی شده وبرنامه های چند ساله وبلند مدت کشور هم برهمین اساس تنظیم می شود.     

دانشجوی ارشد رشته آینده پژوهی در پایان تصریح کرد : این تحقیق درصدد است روندهای گردشگری ایران را بررسی وعوامل محتمل تاثیرگذار برآینده این صنعت درکشور رابررسی نماید و به برنامه ریزان ملی وکشوری در برنامه ریزی های آتی کمک نماید وخلا هرگونه تحلیل آینده پژوهی در این خصوص را کامل  نماید.

 

جلسه دفاع از پایان نامه رشته آینده پژوهی با موضوع بررسی جایگاه تفکر طراحی در سناریونویسی برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر جلسه دفاع از پایان نامه ابراهیم آبادی دانشجوی مقطع ارشد رشته آینده پژوهی ظهر پنج شنبه در سالن جلسات این موسسهبرگزار شد.

این جلسه با حضور اساتید از جمله دکتر پدرام( استاد راهنما) ، دکتر رحمانی و دکتر جندقی (اساتید داور) برگزار شد و پایان نامه دانشجوی ارشد رشته آینده پژوهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

ابراهیم آبادی در دفاع از پایان نامه گفت: لزوم سازگاری سریع با تغییرات برای موفقیت در جهان امروز بارها مورد تاکید قرار گرفته­ است، اما انعطاف­پذیری برای پاسخ سریع به تهدیدها و فرصتها کافی نیست، چالش اصلی در مدیریت راهبردی، حفظ توازن میان ثبات و انعطاف پذیری است،سناریونویسی یکی از روشهایی است که دامنه­ای از انتخابها را از میان آینده­های بدیل در اختیار تصمیم­گیران قرار می­دهد.

 

وی افزود :  از آنجا که مشکل بنیادین رویکردهای موجود به سناریو آن است که عملکرد­بنیاد نیستند و دستاوردهای مطرح شده مبهم و ناواضح هستند، لذا ضرورت دیدگاهی عملکرد بنیاد در این فرایند احساس می­شود. تفکر طراحی به طور کلی به عنوان یک فرایند تحلیلی و خلاق تعریف می­شود که فرد را در فرصت­هایی برای آزمایش، ایجاد و نمونه­سازی مدل­ها، گرد­آوری بازخورد و طراحی دوباره قرار می­دهد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی جایگاه تفکر طراحی در سناریونویسی پرداخته­ایم. پس از بررسی مقالات مختلف و استخراج مضامین مشترک روش سناریونویسی و تفکر طراحی توانستیم به درک عمیقتری از هر دو روش و فصل مشترک آنها با یکدیگر برسیم. در کلیت موضوع میتوان روش تفکر طراحی را به عنوان شیوه­ای تکمیلی جهت افزایش خلاقیت در مسیر دستیابی به سناریوهای بهینه مورد استفاده قرار داد.

 

دانشجوی ارشد آینده پژوهی در پایان تصریح کرد : از آنجا که سناریوها از طریق بررسی آینده­های بدیل و پیامدهای ممکن، بر تصمیمهای فوری کنونی تاثیرات کوتاه مدت گذاشته و با تغییر و قالب­بندی مجدد الگوهای ذهنی، تاثیراتی بلند مدت اعمال می­کنند؛ تفکر طراحی جنبه­های شناخته شده و مبهم وضعیت فعلی را به منظور کشف پارامترهای پنهان و مسیرهای جایگزینی که ممکن است منجر به دستیابی به هدف شوند، شناسایی و بررسی می­کند و از آنجائیکه تفکر طراحی، تکرارشونده است، راه حلهای واسطه نیز نقطه شروع بالقوه مسیرهای جایگزین هستند از جمله تعریف مجدد مسئله اولیه؛ می­تواند مسیر دستیابی به سناریوهای بهینه را هموارتر و دقیق­تر سازد.

 

جلسه دفاع با موضوع شناسایی عوامل مؤثر بر فراموشی هدفمند سازمانی برگزار شد

 

 جلسه دفاع از پایان نامه داوود آبادی دانشجوی رشته مدیریت دولتی صبح امروز در سالن جلسات موسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شد.

 

این جلسه با حضور اساتید از جمله دکتر معینی ( استاد راهنما ) ، دکتر رحمانی و محمدی ترکمانی(اساتید داور) برگزار شد و پایان نامه دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت دولتی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

داوودآبادی در دفاع از پایان نامه گفت: امروزه فراموشی سازمانی به طور فزاینده‌ای در میان سازمان هایی که به افزایش ظرفیت رقابتی، نوآوری و اثربخشی علاقه مندند، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. فراموشی سازمانی با فرآیند ترک گفتن، جانشین کردن و زوال دانش با تأکیدش بر تغییر دانش پیوندی عمیق دارد.

 

وی افزود : فراموشی سازمانی نه فقط یک شکلی مهم از یادگیری است بلکه کامل کننده یادگیری است و به فرآیند جدید یادگیری سازمانی منجر می‌شود. پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر فراموشی هدفمند در اداره ثبت احوال شهر اراک در سال 1397 صورت گرفته است.

 

داوود آبادی در پایان تصریح کرد :روش تحقیق از نوع آمیخته (کمی-کیفی )وازنوع کاربردی میباشد. جامعه آماری این پژوهش 75 نفرازکارکنان اداره ثبت احوال اراک است که 63 نفر ازاین تعداد بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 

اولین جلسه کارگاه مهارت های دهگانه زندگی موفق برگزار شد

 

اهمیت امر آموزش و ضرورت تاکید بر مسئله مهارت های زندگی از جمله مهمترین مهارت هایی است که می بایستی در تمامی مکان های آموزشی از جمله در واحدهای دانشگاهی مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.

موسسه آموزش عالی طلوع مهر بنا به نظرسنجی از دانشجویان و خانواده هایشان و با تاکید بر اهمیت رشد و تربیت روحی - روانی و آموزش مهارت زندگی این سلسله کارگاه های آموزشی را در روز های یکشنبه هر هفته به صورت متوالی در 10 جلسه 2 ساعته برگزار می کند.

اولین جلسه این دوره روز یکشنبه 22مهر ماه با حضور جمع کثیری از دانشجویان و داوطلبان آزاد در واحد خواهران برگزار شد.