❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر توسط حبیب جعفری دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی با حضور اساتید از جمله دکتر علی محمد حکیمیان (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

ارگان‌های بسیاری در کنترل آثار اجتماعی مصرف مواد مخدر مسئولیت دارند. در تحقیق پیش رو مسئولیت مدنی این ارگان‌ها به‌صورت اجمالی مورد بررسی قرار می‌گیرند ولی این تمرکز اصلی بر مسئولیت پلیس به‌عنوان یکی از ضابطین دادگستری در این حوزه است. مسئولیت‌های مدنی پلیس ناشی از انجام فعل و یا عدم انجام فعل در مبارزه با مواد مخدر و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در بخش مسئولیت مدنی ناشی از انجام فعل، رفتار زیان‌بار پلیس و پیامدهای ناشی از آن بررسی می‌شود و در بخش مسئولیت مدنی ناشی از عدم انجام فعل، مسئولیت مدنی پلیس در صورت عمل نکردن به وظیفه‌اش در قبال کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر و پیامدهایی که این کوتاهی به‌همراه دارد، مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

در ابتدای مطالعه، مبانی حقوقی مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد و قلمروی مسئولیت مدنی تبیین می‌شود و نیز  فعل موجب مسئولیت و مبانی حق جبران خسارت که پیش‌نیازی برای بررسی مفاهیم و موضوعات مورد مطالعه است، بررسی می‌شود. در ادامه، با توجه به این‌که مفهوم مواد مخدر و آثار زیان‌بار آن نیز از موضوعات کلیدی مطالعه‌ی پیش رو است، این مفاهیم تعریف و بررسی می‌شوند.

از آن‌جایی‌که پلیس یکی از ضابطین دادگستری به‌شمار می‌رود، فصل دوم به‌طور ویژه بر تکالیف قانونی، مسئولیت مدنی و رفتار زیان‌بار ضابطین دادگستری تمرکز دارد و این موضوعات به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند. در ادامه‌ی فصل، مسئولیت مدنی وزارت‌های بهداشت و درمان، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت اطلاعات به‌عنوان نهادهای دولتی در حوزه‌ی مبارزه با مواد مخدربررسی می‌شوند. در پایان فصل دوم، نیزموضوع اصلی مطالعه یعنی مسئولیت مدنی پلیس مبارزه با مواد مخدر به‌طور خاص مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. در ادامه، رفتار زیا‌ن‌بار پلیس در زمینه‌ی مبارزه با مواد مخدر و آثار نامطلوب این رفتار نیز مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی: ضرر / تقصیر / مسئولیت مدنی / ضابطین دادگستری / مواد مخدر / موادمخدر آزمایشگاهی