جلسه دفاع با موضوع طلاق صوری در فقه و حقوق و خلأهای قانونی آن برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سعید آقاجانی دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی روز دوشنبه ساعت 19 با حضور
اساتید 
از جمله دکتر حسن شبیری مدیر گروه رشته حقوق در سالن اجتماعات مهندس رسولی طلوع مهر برگزار شد و پایان نامه وی مورد
ارزیابی قرار گرفت.

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

طلاق ایقاعی است تشریفاتی که عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی او (صفایی و امامی 1390، 221)،ایقاع صوری به ایقاعی گفته می شود که شخص در زمان انجام آن قصد انشاء نداشته باشد ،اما علی الظاهراقدام به انجام این امرمی کند(عباسی و نیک نژاد،1396)،طلاق صوری به طلاقی گفته می شود که هدف آن جدایی زوجین نباشد و به نیت های دیگری انجام می شود.وقوع پدیده ی طلاق صوری به علت خلأهایی است که در قانون و رویه قضایی شاهد آن هستیم که برای سوء استفاده زوجین از تسهیلات و امتیازات انجام می شود.ازجمله ی این موارد میتوان به طلاق زوجین برای دریافت مستمری از اداره تامین اجتماعی  وگاه طلاق صوری برای دریافت معافیت سربازی فرزند پسر اشاره کرد.اما علاوه بر این مسائل که باعث سوء استفاده از منابع عمومی می شود گاه یکی از زوجین برای فرار از قید زوجیت یا پرداخت مهریه و یا خروج از کشور،از این حربه استفاده می کند. در این تحقیق پس از آشنایی کلی خواننده در خصوص مفهوم طلاق صوری و ارتباط آن با مفاهیمی چون فسخ، اراده، تقلب نسبت به قانون ،حیله، تدلیس و سوء استفاده از حق در فصل اول، در فصل دوم و سوم وضعیت حقوقی طلاق صوری و آثار آن بررسی میشود.بدون تردید یکی از پرمناقشه ترین موضوعات در این رابطه ، خلأهای قانونی موجود که سبب سوء استفاده افراد شده ،می باشد.