جلسه دفاع از پایان نامه رشته آینده پژوهی با موضوع روند تاثیرگذار بر آینده حمل و نقل ایران برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه رشته آینده پژوهی با موضوع روند تاثیرگذار برآینده حمل و نقل ایران توسط دانشجوی مقطع ارشد این رشته آقای حمیدرضا صادقی و با حضور اساتید از جمله دکتر پدرام،دکتر شراهی و دکتر معینی برگزار شد

چکیده پایان نامه به شرح زیر است:

بخش حمل‌و‌نقل جايگاه مهمي از لحاظ اجتماعي، سياسي، امنيتي و اقتصادي دارد و دولت ها نيزسرمايه و نيروي زيادي را صرف آن مي‌کنند و يکي از شاخص‌هاي مهم توسعه‌يافتگي کشورها محسوب مي‌شود و پيشرفت و توسعه‌ي آن نقش مهمي در ايجاد تحول در ساير بخش‌هاي صنعتي، کشاورزي و توليدي ايفاء مي‌کند تا جايي که امروزه بيشتر انديشمندان و صاحب نظران، رشد و توسعه‌ي همه جانبه‌ي کشورها را مشروط به توسعه‌ي بخش حمل‌و‌نقل مي‌دانند و اين صنعت را به عنوان محور فعاليت‌هاي اساسي و زيربنايي و لازمه‌ي تحول به حساب مي‌آورند.

لزوم توسعه متوازن و هماهنگ در زيرساخت‌هاي حمل‌و‌نقل کشور، افزايش کارايي و بهره‌وري در عمليات حمل‌و‌نقل وهماهنگي با برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي، لحاظ کردن اثرات متقابل توسعه‌ي بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فناوري و فرهنگي بر سيستم حمل‌و‌نقل، اهميت اين موضوع را مي‌رساند که با توجه به نقش اساسي کيفيت سيستم حمل‌و‌نقل درتحقق برنامه‌هاي توسعه‌ي پايدار و استفاده بهينه از منابع و رقابت در بازارهاي بين المللي و منطقه‌اي، با شناخت مناسب روندهاي تأثير‌گذار، که پيامـدهاي غيرقابـل انکـاري برسازمان‌هاي فعال درعرصه‌ي حمل‌و‌نقل دارند و شناسايي عوامل تأثير‌گذار برآن، مي‌توان مسير حرکت آينده اين صنعت را به شيوه‌اي درست بـه تـصوير کشيد.

در عصرجدید با توجه به تغییرات شتابان درمحیط کسب‌و‌کار و وجود فوریت‌های خاموش درسازمان و لزوم درک بهتر تغییرات، تقویت قدرت تفکر راهبردی و افزایش توان دوراندیشی دربرخورد با عدم ‌قطعیت نهفته در آینده بیش از پیش احساس می‌شود. امروزه تغییرات بسیار سریع ایجاد می‌شوند. نفوذ فناوری به زندگی بشر سبب وابستگی بشر به فناوری‌های نوین و روندها شده است. آینده‌پژوهی را می‌توان بخشی از فرایند برنامه‌ریزی هرسازمان برای دستیابی به آینده مطلوب دانست که با محاسبه الزامات و اقتضائات دنیای جدید مسیر توسعه و پیشرفت سازمان را با بهره‌گیری از فرایندهای علمی هموار کرد. به همین دلیل تمرکز بر آینده‌پژوهی و بررسی روندها از اهمیت زیادی برخوردار است.

رشد شتابان فناوري‌ها وسامانه‌هاي حمل‌و‌نقل از اين واقعيت بزرگ پرده برمي‌دارد که آينده با گذشته شباهت ندارد و رو به تحول است. با توجه به توسعه‌ي تجارت جهاني، افزايش جمعيت متوسط و شهرنشين، تقاضاي حمل‌و‌نقل ايمن و سريع، پيچيده‌گي‌هاي مسائل جهاني، کمبود منابع انرژي، تهديدات محيط‌زيستي و امنيتي، رقابت منطقه‌ايي و جهاني در حوزه ترانزيت کالا و جابه‌جايي مسافر، صنعت حمل‌و‌نقل زماني قابليت کمک به رشد اقتصادي کشور را خواهد داشت که خود کارآمد، ايمن، يکپارچه، قابل اطمينان و رقابت‌پذير بوده و تمامي اجزاي آن بصورت هماهنگ با يکديگر عمل نمايند. پيچيدگي فناوري‌هاي که در آينده وجود دارد فرايند تصميم‌سازي مديران را با مشکلاتي مواجه خواهد کرد. دنياي آينده عمدتاً مشابه امروز است، با اين حال، در حالي که بيشتر شرايط مشابه است و برخي چيزها به صورت حاشيه‌اي تغيير خواهدکرد، اما مطمئن هستيم که شاهد تغييرات شگرف خواهيم بود، با اين وجود، آن چيست که تغيير خواهد‌کرد و چه چيزي بدون تغيير خواهد ماند؟ ما آينده را نمي‌شناسيم، اما بايد آن را شکل دهيم. داشتن نگاه دقيق و فکورانه به آينده يکي از شرايط لازم براي اقدامات حساب شده است. فکر کردن به صورت تجمعي، روش مخرب «يادگيري پس از حادثه» را به «يادگيري قبل از حادثه» تغيير خواهد داد(پيلکان، 1396: 54).

براي رويارويي با تغييرات شتابان کنوني، ديگر نمي‌توان به تحليل دوره‌اي و تقليل‌گرا بسنده کرد. بشر دریافته‌ است که آینده با عدم قطعیت همراه است بر همین اساس براي مواجه با چالش‌ها در عرصه‌ي اين رقابت‌هاي مستمر، شناخت و تفسير روندهاي تاثيرگذار بر حمل‌و‌نقل ايران و اقدام به هنگام، ضرورت آینده‌پژوهی را نسبت به گذشته بیشتر درک کرده است و با رصد روندها و کلان‌روندها در صدد شناخت مسير حرکت آينده است. با توجه به نقشی که آینده‌پژوهی دربهبود و افزایش اثربخشی فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری سازمان‌ها ایفاء می‌کند ضرورت توجه به این امر در این صنعت بیش از پیش آشکار شده است.