جلسه دفاع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از فعل حیوانات اهلی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی طلوع مهر جلسه دفاع از پایان نامه دانشجو مقطع ارشد رشته فقه و حقوق خصوصی آقای امین جلالوند با موضوع بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از فعل حیوانات اهلی با حضور اساتید از جمله دکتر شبیری (استاد راهنما)،دکتر میرداداشی و دکتر گندم کار در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد.

جلیلوند در دفاع از پایان نامه گفت:مسئولیت مدنی که در فقه به ضمان مشهور است به معنی جبران خسارت است که به مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم می شود. در ارتباط با فعل حیوانات سخت است که بتوانیم مسئولیت مدنی قراردادی متصور شویم ولی امکان پذیر است. حیوانات به دو دسته اهلی و وحشی تقسیم می شوند که معیار مطلقی برای تفکیک آنها از یکدیگر در دست نداریم و برای پی بردن به اهلی یا وحشی بودن حیوانی باید به نظر  عقلا مراجعه شود البته هر چند در فقه به حیوانات خطر ناک و درنده اشاره شده است ولی معیار دقیقی ذکر نشده است.

وی افزود: مسئولیت مدنی در حقوق ما مبتنی بر تفصیر است که ماده 334 قانون مدنی گویای این مطلب است. علی الاصول نگهداری و مراقبت از حیواناتی بر عهده متصرف است که باید نهایت دقت و مراقبت را در نگهداری حیوان داشت باشد و اگر در نتیجه اهمال وکوتاهی متصرف اعم از اینکه مالک حیوان باشد یا نه مسئول شناخته می شود و باید جبران خسارت کند و در این راه بیمه مسئولیت مدنی که پدیده ای نو ظهور است می تواند نقش پررنگی در جبران خسارت وارده و تسهیل روند جبران ضرر از فرد زیان دیده داشته باشد.

جلیلوند در پیان تصریح کرد :مواد مربوط به نگهداری حیوان و تقصیر متصرف بیشتر در قانون مجازات اسلامی بحث شده است و در فقه نیز آرای متعدد فقهی در کتب معتبر به چشم می خورد. علی الاصول متصرف حیوان مسئول جبران خسارت قرار می گیرد ولی ممکن است در شرایطی مانند قوه قاهره و دفاع مشروع مسئولیت از دوش متصرف برداشته شود . یا در مواردی ممکن است عامل زبان شخصی دیگری باشد که ضرر منتسب به اوست.