اخبار تحصیلات تکمیلی

جلسه دفاع با موضوع شناسایی موانع بهره‌وری نیروی انسانی برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان شناسایی موانع بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت فراساحل نیام کیش و ارائه راهکار
توسط ریحانه حسینی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک با حضور حجت الاسلام بنایی رئیس موسسه
آموزشعالی طلوع مهر و اساتید از جمله دکتر حسن زارعی متین، دکتر احمد عطارنیا و دکتر حسین معینی برگزار شد.
ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع شناسایی موانع بهره‌وری نیروی انسانی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی ‌و ‌رتبه‌بندی ‌عوامل‌ موثر‌ بر‌ مدیریت ‌سود ‌در ‌شرکت شیشه‌ ایمنی ‌میرال برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی، گرایش استراتژیک آقای قاسم خالقی با موضوع شناسایی ‌
و ‌رتبه‌بندی ‌عوامل‌ موثر‌ بر‌ مدیریت ‌سود ‌در ‌شرکت شیشه‌ ایمنی ‌میرال ظهر امروز مورخ 1398/5/12 با حضور اساتید
در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد
ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع شناسایی ‌و ‌رتبه‌بندی ‌عوامل‌ موثر‌ بر‌ مدیریت ‌سود ‌در ‌شرکت شیشه‌ ایمنی...

جلسه دفاع با موضوع طلاق صوری در فقه و حقوق و خلأهای قانونی آن برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط سعید آقاجانی دانشجوی مقطع ارشد رشته حقوق خصوصی روز دوشنبه ساعت 19 با حضور
اساتید 
از جمله دکتر حسن شبیری مدیر گروه رشته حقوق در سالن اجتماعات مهندس رسولی طلوع مهر برگزار شد و پایان نامه وی مورد
ارزیابی قرار گرفت.
ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع طلاق صوری در فقه و حقوق و خلأهای قانونی آن برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع بررسی متغیر های موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع بررسی متغیر های موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم توسط خانم عطایی دریایی
دانشجوی مقطع ارشد و با حضور اساتید از جمله دکتر مولوی و دکتر رحمانی برگزار شد و این پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع بررسی متغیر های موثر بر سرمایه معنوی در صدا و سیمای استان قم برگزار شد