❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اخبار تحصیلات تکمیلی

جلسه دفاع با موضوع شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر کم کاری برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر کم کاری (مطالعه موردی: سازمان آموزش‌وپرورش استان قم)  توسط حسین کاظمی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی با حضور اساتید از جمله دکتر احمد عطارنیا (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر کم کاری برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع تدوین برنامه استراتژیک در شرکت توزیع برق استان قم برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع تدوین برنامه استراتژیک در شرکت توزیع برق استان قم توسط سیدمحمد پاکدامن دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر احمد عطارنیا (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع تدوین برنامه استراتژیک در شرکت توزیع برق استان قم برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع تدوين استراتژي به روش چارچوب جامع مورد مطالعه‌ سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري كلانشهر قم برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع تدوين استراتژي به روش چارچوب جامع مورد مطالعه‌ سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري كلانشهر قم توسط محمد نوروزی دانشجوی مقطع ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک با حضور اساتید از جمله دکتر احمد عطارنیا (استاد راهنما) در سالن اجتماعات مهندس رسولی برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع تدوين استراتژي به روش چارچوب جامع مورد مطالعه‌ سازمان ميادين و ساماندهي مشاغل...

جلسه دفاع با موضوع انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت به صورت مجازی برگزار شد

جلسه دفاع با موضوع انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت توسط علی جعفری نژاد دانشجوی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد با حضور اساتید از جمله دکتر امید فرجی (استاد راهنما) دکتر کاشانی پور و دکتر ایزدپور به صورت مجازی در فضای نرم افزار adobe connect برگزار شد و پایان نامه مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب: جلسه دفاع با موضوع انواع بندهای شرط در گزارش حسابرسی و درماندگی مالی شرکت به صورت مجازی برگزار شد

زیر مجموعه ها

زیر مجموعه ها