❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مدیر گروه حقوق

استاد سيد حسن شبيري زنجاني

matin

مدیر گروه رشته حقوق
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

مرتبه علمی

استادیار

تحصیلات

دکتری حقوق خصوصی

گروه آموزشی

حقوق

محل اخذ مدرک

دانشگاه تهران

پست الکترونیکی


 


ادامه مطلب: استاد سيد حسن شبيري زنجاني