❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اساتید گروه حقوق

shobeiri 

delshad 

azizelahi 

 hekmatnia

hakimian 

دكتر سيدحسن شبيري زنجاني

استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر ابراهيم دل شاد معارف

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر محمد مهدی عزیزالهی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمود حکمت نیا

استاد - عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دکتر علی محمد حکیمیان

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

alavighazvini 

 bathaee

 daneshpajooh

aghababaee 

javar 

دکتر سیدعلی علوی قزوینی

دانشیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر سیدهاشم بطحائی

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکترمصطفی دانش پژوه

استادیار - عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر اسماعيل آقابابائي بني

استادیار - عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

دکتر حسين جاور

استادیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 akrami

 yasrebi

mirdadashi 

 soltanian

 

دکتر روح اله اکرمي

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر سيد علي محمد يثربي

دانشیار - عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

دکتر سيد مهدي ميرداداشي

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

دکتر صحبت الله سلطانيان

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی شهرستان قم

دکتر مهدی معلی

پژوهشگر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 mashhadi

 zareierezaee

 vakilimoghadam

 

 

دکتر علي مشهدي

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر محمد حسين زارعي رضائي

استادیار - عضو هیئت علمی و مدیر امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان

دکتر محمدحسين وکيلي مقدم

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س)

دکتر حسين هوشمند

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی

دکتر ماشااله بناء نياسري

استادیار - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 farahani fard

hosseini 

 

 

 

دکتر سعید فراهانی فرد

دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر سید محمدرضا حسینی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

دکتر مرتضی محمدی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه مفید

دکتر مهدی کاهه

دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد - دادستان استان قم

استاد حسین قافی

مربی-عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

         

دکتر محمدجواد بحرینی

استادیار - عضو هیات علمی 

دکتر حسین جوان آراسته

دانشیار- عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر عباس سمواتی

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد یادگار امام

دکتر وحید نوری

استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر نصیر مشایخ

دانش آموخته رشته حقوق دانشگاه آزاد 

         

دکتر رضا حسین گندم کار

دانشیار - دانش آموخته رشته حقوق دانشگاه تربیت مدرس- عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر مصطفی فضائلی

دانشیار - دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشگاه قم

دکتر سید مهدی علوی

دانش آموخته رشته فقه و حقوق خصوصی-مدرسه عالی شهید مطهری

دکتر سید محسن رضوی اصل

دانش آموخته رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سید محمد امین زاده

دانش آموخته حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)

         

دکتر جواد معتمدی

دانش آموخته حقوق خصوصی دانشگاه قم

دکتر محمد ستایش پور

دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه قم

دکتر ایرج حسینی صدرآبادی

دانش آموخته رشته حقوق

 

حجت الاسلام محسن قدیر

دانش آموخته رشته حقوق

 

 دکتر محمد حبیبی مجنده

عضو هیات علمی دانشگاه مفید