استاد مرتضی سلطانی

moeini

مرتبه علمی

استادیار

تحصیلات

دکتری مدیریت بازرگانی

گروه آموزشی

مدیریت

محل اخذ مدرک

دانشگاه شهید بهشتی

پست الکترونیکی

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  

 

 

 

تحصيلات

کارشناسى ارشد پيوسته, ---, مديريت بازرگانى, دانشگاه امام صادق

 دکترى, مديريت بازرگانى, دانشگاه شهيد بهشتى

راهنمايى پايان نامه

1393/06/ 1) تاثير کيفيت رابطه بر وفادارى مشتريان در صنعت نرم افزار، فرناز قديرى جعفربيگلو، دانشگاه تهران، 30

1393/11/ 2) بررسى تاثير بازاريابى سبز بر شخصيت خرده فروش و عکس العمل مصرف کننده، سعيده صيادى، دانشگاه تهران، 21

1394/05/ 3) بررسى تاثير تبليغات دهان به دهان بر روى ابعاد ارزش ويژه برند، امير کريمى، دانشگاه تهران، 26

4) تاثير باور مذهبى بر قصد انتخاب محصولات حلال با توجه به نقش نگرش هنجار ذهنى و آگاهى حلال، سهيلا هاشمى، دانشگاه تهران،

1394/06/31

1394/10/ 5) بررسى عوامل موثر بر نگرش خريد و مقايسه آن در گروههاى مختلف درآمدى، الناز نبى زاده مامانى، دانشگاه تهران، 06

1394/11/ 6) شناسايى عوامل موثر بر موفقيت بازاريابى خير خواهانه و اولويت بندى سناريوها، صبا بهرامى، دانشگاه تهران، 14

1394/11/ 7) بررسى عوامل موثر بر انتشار پيام در بازاريابى ويروسى از طريق ايميل، نسرين صفوى نوش آبادى، دانشگاه تهران، 14

8) بررسى تاثير مسئوليت اجتماعى بر وفادارى مشتريان با توجه به نقش تعديل گر رفتار مصرف مسئولانه در قبال جامعه(موردمطالعه:مشتريان بانک

1394/11/ ملت شهر کاشان)، حامد معظمى قمصرى، دانشگاه تهران، 27

1394/11/ 9) بررسى نگرش افراد به تبليغات درون وبلاگ هاى فشن، مهديه کبورانى، دانشگاه تهران، 27

10 ) کاربرد تئورى تصوير در تبيين تصميم گيرى مصرف کننده با ملاحظات مسئوليت اجتماعى و ارزشهاى محيطى، نيلوفر ديدرى خمسه مطلق،

1394/11/ دانشگاه تهران، 29

مشاوره پايان نامه

1393/06/ 1) بررسى عوامل موثر بر وفادارى کاربران کتابخانه هاى عمومى کشور (مطالعه موردى:استان گيلان)، جلال مظلوم، دانشگاه تهران، 30

1393/10/ 2) بررسى تاثير ادراک مخاطبان از اخلاقى بودن تبليغات بر قصد خريد، پروين خردمندسعدى، دانشگاه تهران، 28

1394/06/ 3) شناسايى مولفه هاى ارزشى موثر بر رفتار خريد مصرف کنندگان محصولات سبز، الهه اميرى تبار، دانشگاه تهران، 09

4) بررسى تاثيرسرمايه روانشناختى بر عملکرد نيروى فروش:با در نظرگرفتن نقش تعهد سازمانى و تلاشهاى شغلى(مورد مطالعه:شرکت بيمه ايران

1394/06/ شهرقم، سميه بابائيان مهابادى، دانشگاه تهران، 31

5) بررسى تاثير تصوير فروشگاه و قيمت ادراک شده بر پرستيژ برند خصوصى(مورد مطالعه:فروشگاه زنجيره اى اتکاشهر اصفهان، سحر محمودى کبريا،

1394/11/ دانشگاه تهران، 06

1394/11/ 6) بخش بندى بازار اکوتوريسم در استان گلستان، ساناز ورخور، دانشگاه تهران، 27

7) تاثير سرمايه اجتماعى، مزيت و سياست تيم بر عملکرد تيمهاى مجازى با در نظر گرفتن نقش ميانجى گرى هم رقابتى، هوش هيجانى و بهره

1394/11/ هوشى تيمها، هما توکليان، دانشگاه تهران، 28

1394/11/ 8) بخش بندى مشتريان اينترنت بانک بر مبناى انتظارات آن ها از خدمت، عطيه برخوردارى، دانشگاه تهران، 29

فعاليتهاى اجرايى

1396 ، ايران، قم /06/24 ،1392/06/ 1) مدير گروه مديريت بازرگانى دانشکده مديريت و حسابدارى پرديس فارابى دانشگاه تهران، 24

۲

1392 ، ايران، قم /09/17 ،93- 2) استاد راهنماى آموزشى دانشجويان مقطع کارشناسى رشته مديريت بازرگانى ورودى نيمسال اول 92

1392 ، ايران، قم /12/ 3) معاونت علمى دانشکده مديريت و حسابدارى پرديس فارابى دانشگاه تهران، 25

1393 ، ايران، قم /04/ 4) مدير گروه مديريت کسب و کار دانشکده مديريت و حسابدارى پرديس فارابى دانشگاه تهران، 30

1395 ، ايران، قم /08/ 5) دبير هيات نظارت و ارزيابى آموزش عالى استان قم، 19

1398 ، ايران، قم /01/30 ،1396/01/ 6) عضو شوراى آموزشى و تحصيلات تکميلى پرديس فارابى دانشگاه تهران، 30

مقالات چاپ شده در نشريات بين المللى

1) Soltani, Morteza , Mahdi Esmaeili, Majid Hasanpoor, and Hossein Karami. "Evaluating the Performance of Public and Private Banks

and Providing Suggestions for Improving the Performance of Them (Case study: Melli, Agriculture, Pasargad and Parsian Bank of

Qom)." Journal of Basic and Applied Scientific research 3, no. 2 (2013): 480-487.

2) Soltani, Morteza , and sajede sadat majidi. "Moderating Role of Time Pressure in the Impact of Packaging Elements on Consumer’s

Purchase Decision (A Study in Sohan Industry)." Journal of Social Issues & Humanities 2, no. 4 (2014): 332-336.

3) Soltani, Morteza . "A study on Ahliah-Orientation in Giving Responsibility; Islamic Management Perspective." Global Journal of

Management Studies and Researches 1, no. 2 (2014): 73-76.

4) Soltani, Morteza . "Exploring the relationship between perceived management behavior and affective commitment; considering the

mediating role of trust." INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES 4, no. 11 (2014): 10477-10485.

5) Soltani, Morteza . "ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND HRM PRACTICES; AN ANALYTICAL APPROACH." Global Journal of

Advanced Research 2, no. 9 (2015): 1465-1472.

مقالات چاپ شده در نشريات داخلى

1) Parkan, Hossein, Morteza Soltani, Vahid Khashei, and Mahdi Esmaeili. "Identifying and explaining components which affect quality of

products and services in Iranian cultural organizations." Elixir International journal 2013, no. 61 (2013): 16786-16794.

2) Soltani, Morteza , and Abbas Ali Hajikarimi. "A cross-level model of organizational commitment antecedents." Iranian Journal of

Management Studies 9, no. 2 (2016): 383-405.

3) حاجى کريمى، عباسعلى، على رضاييان ، اکبر عالم تبريز و مرتضى سلطانى. "تاثير ادراک عدالت بر تعهد عاطفى، با لحاظ اثر ميان سطحى رهبرى

.29-9 :(1391) 9 ، ملاحظه اى." چشمانداز مديريت دولتى 3

4) حاجى کريمى، عباسعلى، على رضاييان، اکبر عالم تبريز و مرتضى سلطانى. "مدلى ميان سطحى براى تبيين ارتباط ادراک از حمايت سازمانى،

ادراک از احترام سازمانى و مشارکت در تصميم گيرى با تعهد سازمانى؛ مطالعه موردى: اعضاى هيات علمى دانشگاه هاى تهران." انديشه مديريت

.200-177 :(1391) 6 ، راهبردى 2

5) سلطانى، مرتضى، مصطفى خباز، محمود رامشينى و حسين نظرى. "طراحى و تبيين مدل ادراک دانشجويان از شناسه دانشگاه." مطالعات

.227-201 :(1393) 18 ، مديريت راهبردى 1

6) سلطانى، مرتضى و رحيمه شيخ. "اولويت بندى شاخصهاى حسابدارى منابع انسانى بر مبناى رويکرد ارزشگذارى در صنعت ماشين آلات و تجهيزات

.233-213 :(1393) 2 ، صنعتى." مديريت فرهنگ سازمانى 12

7) ابراهيمى، الهام، محمدرضا فتحى و مرتضى سلطانى. "طراحى مدل يکپارچه ارزيابى سرمايه هاى فکرى با به کارگيرى فنون اولويت بندى فازى و

.244-227 :(1394) 1 ، مشابهت فازى." مديريت فرهنگ سازمانى 13

8) سلطانى، مرتضى، الهام ابراهيمى و محمدرضا فتحى. "تحليل روابط متقابل ميان شاخصهاى سرمايه اجتماعى با استفاده از تکنيک فازى ديمتل."

.220-199 :(1394) 2 ، مديريت سرمايه اجتماعى 2

9) سلطانى، مرتضى و هادى ملکيان. "بررسى عوامل شکل دهنده تجربه مشترى و تاثير آن بر رضايت مشتريان در بانک انصار." فصلنامه توسعه

.77-51 :(1394) 7 ، مديريت پولى و بانکى 3

10 ) سلطانى، مرتضى، عليرضا کاملى و فرشيد خمويى. "نقش سرمايه اجتماعى و رهبرى تحول آفرين در ارتقاى عملکرد نوآورى بنگاه." مديريت

.519-497 :(1394) 4 ، سرمايه اجتماعى 2

11 ) سلطانى، مرتضى، سهيل نجات و خشايار جعفرى. "بررسى تأثير مسئوليت اجتماعى سازمان بر تعهد عاطفى کارکنان؛ نقش ميانجى فرهنگ

.171-145 :(1394) ( 4 (پياپى 15 ، سازمانى." مطالعات رفتار سازمانى 4

۳

12 ) سلطانى، مرتضى، محمدرحيم اسفيدانى و سهيل نجات. "تأثير شهروندى شرکتى بر وفادارى مشتريان و تبليغات توصيه اى." چشم انداز مديريت

.179 - 196 :(1395) بازرگانى بهار 1395 ، شماره 25

13 ) سلطانى، مرتضى، سيد محمد باقر جعفرى و راضيه بى ننده. "ارتقاى عملکرد بنگاههاى اقتصادى از طريق راهبرد هم رقابتى." مطالعات مديريت

.46-23 :(1395) 26 ، راهبردى تابستان 95

.354-339 :(1395) 2 ، 14 ) سلطانى، مرتضى و بهزاد محمديان. "گفتمان کاوى الگوهاى ذهنى مشتريان مردد: کاربست روش کيو." مديريت بازرگانى 8

15 ) سلطانى، مرتضى، الناز نبى زاده مامانى و اميرحسين مزينانى. "طراحى و تبيين مدل مکانيزمها، آثار و پيامد برندسازى داخلى )مورد مطالعه: گروه

.152-133 :(1395) 21 ، صنعتى سديد(." تحقيقات بازاريابى نوين 6

16 ) سلطانى، مرتضى، غلامرضا جندقى و پريسا فروزنده شهرکى. "بررسى قصد هم آفرينى محصول و رابطه ى آن با ارزش ادراک ضده و بازاريابى

.146-127 :(1395) 3 ، دهان به دهان مثبت؛ ملاحظه ى نقص ريسک زمانى ادراک ضده." تحقيقات بازاريابى نوين 6

17 ) مظلوم، جلال، مرتضى سلطانى و نيما سلطانى نژاد. "بررسى تاثير خدمات ارائه شده بر ارزش ادراک شده، رضايت و وفادارى کاربران کتابخانه

.123-111 :(1395) 4 ، هاى عمومى کشور (مطالعه موردى: شهر رشت)." تحقيقات اطلاع رسانى و کتابخانه هاى عمومى 22

27 ، 18 ) سلطانى، مرتضى و محمدابراهيم راعى عزآبادى. "اولويت بندى مولفه هاى اقتصاد مقاومتى مرتبط با بازار سرمايه." جستارهاى اقتصادى 14

.106-89 :(1396)

19 ) خنيفر، حسين ، محدثه دهقان چاچکامي و مرتضى سلطانى. "بررسى نقش شخصيت برند در تحريک تصميم خريد تلفن همراه؛ ملاحظة مداخلة

.172-153 :(1396) 1 ، اعتماد به برند و محتواى تبليغات." تحقيقات بازاريابى نوين 7

20 ) سلطانى، مرتضى و سهيل نجات. "واکاوى مفهوم شهروندى شرکتى و بررسى نقش آن در توسعه وفادارى مشتريان." پژوهش هاى مديريت منابع

.64-45 :(1396) 1 ، سازمانى(دانشگاه تربيت مدرس) 7

21 ) سلطانى، مرتضى، سهيل نجات، فرشيد خموئى و پوريا پسنديده. "بررسى پيشايندهاى قصد ترک خدمت (مطالعه اى در يک بيمارستان دولتى)."

.573-551 :(1396) 3 ، مديريت فرهنگ سازمانى 15

همايشهاى داخلى

1) سلطانى، مرتضى و حسين پرکان. "موانع خلاقيت و نوآورى در نظام ادارى با نگاهى به منابع اسلامى." اولين همايش منطقه اى علوم مديريت در

آينه قرآن و عترت، مشهد.

2) سلطانى، مرتضى و سهيل نجات. "شهروندى شرکتى در شهر هوشمند." اولين کنفرانس ملى شهر هوشمند، قم.

3) سلطانى، مرتضى، سميه بابائيان مهابادى و بهزاد محمديان. "رهبرى کسب و کار در عرصه پدافند اقتصادى با تکيه بر راهبرد هم رقابتى." کنفرانس

ملى پدافند غيرعامل و توسعه پايدار، تهران.