❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گروه علوم ورزشی

    تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان شناخته شده ترین عبارت در زمینه علم مربوط به ورزش که با اسامی دیگری همچون حرکت شناسی ، علوم حرکتی و ورزش نیز معرفی شده است. رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی یکی از زیر شاخه های علوم انسانی است که به منظور تقویت و تربیت جسمی و روان انسانها از علوم مختلف از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، مهندسی و فیزیولوژی کمک می گیرد و به عنوان یک رشته بین رشته ای محسوب می شود که از علوم مختلف در جهت کمک به ارتقا ورزش بهره می گیرد.با توسعه این رشته در سال های متمادی ، اکنون این باور وجود دارد که این رشته جامعیت لازم را دارد و بر همین اساس واژه (علوم ورزشی) برای این رشته جایگزین واژه قبلی شد تا بیان بهتر و روشنی از محتوای آن به جامعه ارائه دهد.

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از ابعاد مختلف مورد توجه و نقش موثر آن در توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه، کمک به پیشگیری در بروز برخی از عوارض جسمی و روحی، جلوگیری از ابتلاء یا کنترل بیماری هایی مانند؛ دیابت و نارسایی های قلبی – عروقی، نقش گسترده آن در امر آموزش و پرورش،  بهداشت فردی و اجتماعی که تمامی گروه های سنی را، پیش از تولد تا سالمندی و کهولت شامل حائز اهمیت و از جایگاه مهمی برخوردار است، لذا تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در این رشته بسیار ضروری است.

زیر مجموعه ها