❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مترجمی زبان ارشد

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

vezart olom

 مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

 

pdfدانلود فایل PDF

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی