❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

گروه حسابداری

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 673 شورای سرپرستان مورخ 1386/12/11 به تصویب رسید.

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری