❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مدیریت دولتی (منابع انسانی)

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

vezart olomبا استناد به نامه شماره 94/7351/دش مورخ 94/4/24 شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(گرایش منابع انسانی) مورد تصویب قرار گرفت:

 

 pdfدانلود فایل PDF

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

لیست دروس رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی) مقطع کارشناسی ارشد

liste dorusجدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی – مقطع كارشناسي ارشد را نشان می دهد:

 

pdfدانلود فایل PDF

 

ادامه مطلب: لیست دروس رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی) مقطع کارشناسی ارشد