لیست دروس رشته مدیریت جهانگردی مقطع کاردانی به کارشناسی

liste dorus


جدول ذیل لیست واحدهاي درسي رشته مدیریت جهانگردی – مقطع كارشناسي ناپيوسته را نشان می دهد:

pdf

دریافت فایل PDF

 

رديف

نام درس

شماره

درس

تعدادواحد

درس

پيش‌نياز‌

كل

نظري

عملي

1) دروس عمومي

1

معارف اسلامي

 

2

2

-

-

2

اخلاق و تربیت اسلامی

 

2

2

-

-

3

متون اسلامي

 

2

2

-

-

4

انقلاب اسلامي و ريشه‌ها

 

2

2

-

-

5

تربيت بدني

 

1

-

1

 

 

جمــــــــع

9

 

 

 

2) دروس پايه

1

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

 

2

2

 

-

2

ریاضیات کاربردی در جهانگردی

 

3

3

 

-

3

حقوق تجارت

 

2

2

 

-

4

مبانی سازمان و مدیریت

 

3

3

 

1

5

اصول حسابداری1

 

3

3

 

-

6

اصول حسابداری 2

 

3

3

 

5

7

آمار کاربردی در جهانگردی

 

3

3

 

2

8

روش تحقیق و ماخذ شناسی

 

2

2

 

7

9

اصول علم اقتصاد 1

 

2

2

 

-

10

اصول علم اقتصاد 2

 

2

2

 

9

 

جمــــــــع

25

 

 

 

3) دروس اصلي

11

اقتصاد جهانگردی

 

2

 

 

10

12

پژوهش عملیاتی در جهانگردی

 

3

 

 

2

13

قوانین و مقررات حقوقی

 

2

 

 

3

14

مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی

 

3

 

 

-

15

شناخت صنایع دستی ایران

 

2

 

 

-

16

گذراندن اوقات فراغت

 

2

 

 

-

17

تاریخ فرهنگ ایران 1

 

2

 

 

-

18

تاریخ فرهنگ ایران 2

 

2

 

 

17

19

حسابداری بهای تمام شده محصولات گردشگری

 

2

 

 

6

 

جمــــــــع

20

 

 

 


رديف

نام درس

شماره

درس

تعدادواحد

درس

پيش‌نياز‌

كل

نظري

عملي

4) دروس تخصصي

20

تبلیغ فرهنگ و تمدن اسلامی

 

2

2

 

18

21

پروژه

 

2

 

2

-

22

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

 

3

3

 

-

23

ارزیابی طرح های گردشگری

 

2

2

 

11

24

مدیریت رویدادهای گردشگری

 

2

2

 

-

25

تاسیس و مدیریت هتل

 

2

2

 

-

26

طبیعت گردی

 

2

2

 

-

27

تاسیس و مدیریت رستوران

 

2

2

 

-

28

آشنایی با موزه های ایران

 

2

2

 

-

 

جمــــــــع

19

 

 

 

 

جمــــــــع كــل

73