❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته

liste dorus

 

 

 جدول زیر لیست دروس رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته را نشان می دهد:

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

ردیف نام درس تعدادواحد تعداد ساعت درس
كل نظري عملي کل نظری عملی پيش‌نياز‌
1)دروس عمومی
1 تفسیر موضوعی قرآن 2 2   32 32    
2 اندیشه اسلامی 1 2 2   32 32    
3 اندیشه اسلامی 2 2 2   32 32   اندیشه اسلامی 1
4 اخلاق اسلامی 2 2   32 32    
5 انقلاب اسلامی ایران 2 2   32 32    
6 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2 2   32 32    
7 زبان فارسی 3 3   48 48    
8 زبان انگلیسی عمومی 3 3   48 48    
9 تربیت بدنی  1   1 32   32  
10 ورزش 1 1   1 32   32  
11 دانش خانواده و جمعیت 2 2   32 32    
جمــــــــع 22  
 
2)دروس پایه
12 ریاضیات پایه 3 3   48 48    
13 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 3 3   48 48   ریاضیات پایه
14 اقتصاد خرد 3 3   48 48   ریاضیات پایه
15 اقتصاد کلان 3 3   48 48   اقتصاد خرد
16 اصول حسابداری (1) 3 3   48 48    
17 اصول حسابداری (2) 3 3   48 48   اصول حسابداری (1)
18 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1) 3 3   48 48   ریاضیات پایه
19 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (2) 3 3   48 48   آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1)
20 روش تحقیق در مدیریت 3 3   48 48   آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت (1)
21 اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام 3 3   48 48    
22 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 3 3   48 48    
23 احکام کسب و کار 3 3   48 48    
24 روانشناسی سازمانی 2 2   32 32    
جمــــــــع 38  
3) دروس اصلی
25 مبانی سازمان و مدیریت 3 3   48 48    
26 مدیریت رفتار سازمانی 3 3   48 48   مبانی سازمان و مدیریت
27 مدیریت منابع انسانی 3 3   48 48   مدیریت رفتار سازمانی
28 تحقیق در عملیات (1) 3 3   48 48   ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
29 تحقیق در عملیات (2) 3 3   48 48   تحقیق در عملیات (1)
30 مدیریت مالی (1) از منظر اسلام 3 3   48 48   اصول حسابداری (2)
اقتصاد کلان
31 آموزش مهارت های حرفه ای 2 2   32 32   مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی
ردیف نام درس تعدادواحد تعداد ساعت درس
كل نظري عملي کل نظری عملی پيش‌نياز‌
3) دروس اصلی
33 حسابداری صنعتی (1) 3 3   48 48   اصول حسابداری (2)
34 مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت 3 3   48 48   اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
35 آشنایی با قوانین کسب و کار 3 3   48 48    
36 اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی 2 2   32 32    
37 فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها 3 3   48 48   مبانی سازمان و مدیریت
32 بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) 3 3   48 48   مبانی سازمان و مدیریت
اقتصاد کلان
جمــــــــع 37  

 

38 مدیریت استراتژیک 3 3   48 48   سال چهارم
39 مدیریت استراتژیک 3 3   48 48   بازاریابی و مدیریت بازار
(با رویکرد اسلامی)
40 سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی 3 3   48 48   اقتصاد کلان
41 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 3 3   48 48   تحقیق در عملیات (2)
42 بازرگانی بین المللی 3 3   48 48   اقتصاد کلان
43 زبان تخصصی (1) 2 2   32 32   زبان انگلیسی عمومی
44 زبان تخصصی (2) 2 2   32 32   زبان تخصصی (1)
45 مدیریت مالی (2) 3 3   48 48   مدیریت مالی (1) از منظر اسلام
46 حسابرسی (1) 3 3   48 48   اصول حسابداری (2)
47 سیستم های اطلاعاتی در مدیریت 3 3   48 48   فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها
48 بازاریابی بین المللی 3 3   48 48   بازرگانی بین المللی
49 مبانی بانکداری و مدیریت بانک 2 2   32 32   اقتصاد کلان
50 تجارت الکترونیک 3 3   48 48   سیستم های اطلاعاتی در مدیریت
جمــــــــع 36  

 

4) دروس اختیاری
51 روابط کار در سازمان 3 3   48 48   روانشناسی سازمانی
مدیریت منابع انسانی
52 سمینار در مسائل بازاریابی و بازاریابی اسلامی 2 2   32 32   بازاریابی بین المللی
53 حقوق بازرگانی بین المللی 3 3   48 48   حقوق بازرگانی(تطبیقی و اسلامی)
54 مدیریت تولید و عملیات 3 3   48 48   تحقیق در عملیات (1)
55 مساله یابی و حل مساله 2 2   32 32    
56 اصول و مبانی کارآفرینی 2 2   32 32    
57 مهارت های زندگی دانشجویی 2 2   32 32    
58 درس آشنایی با دفاع مقدس 2 2   32 32    
گذراندن حداقل 5 واحد از دروس فوق الزامی است.
جمع کل 138