❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته مدیریت بازرگانی

vezart olomمشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی پیوسته رشته مدیریت بازرگانی برگرفته از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شورای عالی برنامه ریزی که در جلسه 335 شورای سرپرستان مورخ 1380/7/1 که در ادامه جلسه 414 شورای عالی برنامه ریزی تشکیل شد به تصویب رسید.

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

 

1- تعریف و هدف:
دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها ، اداره ها ، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در قسمتهای اداره امور تدارکات ، اداره امور کارگزینی ، اداره امور مالی ، قسمت بازاریابی و نظایر آن به کار اشتغال پیدا کنند.
 
2-طول دوره و شکل نظام:
طول دوره کارشناسی اپیوسته مدیریت بازرگانی 4 سال است و تمامی درسهای آن در مدت 8 نیمسال ارائه و برگزار می شود . طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درسها تأکید ویژه ای شده است.
 

3- نقش و توانایی :
شرکت کنندگان در این دوره افزون بر آشنایی بر مسائل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می شوند.

 

5- ضرورت و اهمیت :
الف ) آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از مؤسسات بازرگانی عموماً ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد.
ب) آموزش صحیح مدیریت می تواند در شناخت مشکلات اقتصادی و بازرگانی جامعه و کوشش در رفع آن مؤثر باشد
ج) اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور بازرگانی